NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS:

2022 metų: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/10/Nacionaline-kolektyvine-sutartis-2022.pdf

2021 metų: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Nacionalinė-kolektyvinė-sutartis-2021.pdf

ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS:

2021 m. lapkričio 8 d. KS pakeitimas: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/11/2017-m.-lapkricio-22-d.-Lietuvos-svietimo-ir-mokslo-sakos-kolektyvines-sutarties-pakeitimas.pdf

2021 m. vasario 11 d. KS pakeitimas: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/03/2017-m.-KS-pakeitimas-2021-m.-vasario-11-d..pdf

2020 m. spalio 9 d. KS pakeitimas: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Lietuvos-švietimo-ir-mokslo-šakos-kolektyvinės-sutarties-pakeitimas-2020-m.-spalio-9-d..pdf

ŠVIETIMO SEKTORIAUS TERITORINĖS KOLEKTYVINĖS SUTARTYS:

Marijampolės savivaldybė: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Marijampolės-savivaldybės-švietimo-sektoriaus-teritorinė-ks-2019-08-14.pdf

Joniškio raj. savivaldybė: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Joniskio-raj.-savivaldybės-švietimo-ks-2019-10-04.pdf

Mažeikių raj. savivaldybė: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-rajono-teritorinė-švietimo-šakos-KS-2020-02-27.pdf

Telšių raj. savivaldybė: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-raj.-savivaldybės-teritorinė-švietimo-šakos-ks-2020-03-12.pdf

Kauno m. savivaldybė: https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/Kauno-miesto-teritorinė-švietimo-sektoriaus-ks-2021-04-01.pdf

BENDROJO0 UGDYMO MOKYKLŲ DARBDAVIO LYGMENS KOLEKTYVINĖS SUTARTYS:

Šakių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Šakių-Varpo-mokykla-ks-2018-02-26.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Šakių-Varpo-mokykla-ks-2020-03-30.pdf

Mažeikių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-Jievaro-pagrindinė-mokykla-ks-2018-05-16.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-Pavasario-mokykla-ks2019-02-04.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-Senamiesčio-pagrindinė-mokykla-ks-2019-04-08.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-Kalnėnų-progimnazija-ks-2020-09-25.pdf

Kelmės raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Kelmės-raj.-Užvenčio-Šatrijos-Raganos-gimnazija-ks-2019-01-08.pdf

Kupiškio raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Kupiškio-Povilo-Matulionio-progimnazijos-KS-2020-02-10.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Kupiškio-r.-Noriūnų-J.-Černiaus-pagrindinės-mokyklos-ks-2020-05-04.pdf

Visagino savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Visagino-Draugystėss-progimnazija-ks-2019-03-07.pdf

Telšių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-raj.-Žarėnų-Minijos-pagrindinė-mokykla-ks-2019-04-23.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-raj.-Eigirdžių-mokykla-ks-2020-03-10.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-raj.-Buožėnų-mokykla-darželis-ks2020-10-07.pdf

Plungės raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Plungės-akademiko-Adolfo-Jucio-pagrindinė-mokykla-ks-2019-03-28.pdf

Rokiškio raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Rokiškio-Juozo-Tumo-Vaižganto-gimnazija-ks-2019-05-09.pdf

Joniškio raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Joniškio-R.-Skaisgirio-gimnazija-ks-2019-05-23.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Joniškio-Saulės-pagrindinė-mokykla-ks-2019-10-15.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Joniškio-r.-Kriukų-pagrindinės-mokyklos-ks-2020-06-05.pdf

Marijampolės savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Marijampolės-Rygiškių-Jono-gimnazijos-ks-2019-06-06.pdf

Rietavo savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Rietavo-Lauryno-Ivinskio-gimnazija-ks-2019-06-26.pdf

Ukmergės raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Ukmergės-Senamiesčio-progimnazija-ks-priedas-2019-08-22.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Ukmergės-Senamiesčio-progimnazija-ks-2019-11-05.pdf

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBDAVIO LYGMENS KOLEKTYVINĖS SUTARTYS:

Mažeikių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-l-d-Buratinas-ks-2018-01-22.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-l-d-Eglutė-ks-2018-05-08.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-d-m-Kregdžutė-ks-2019-04-01.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/05/Mažeikių-l-d-Delfinas-ks-2021-02-22.pdf

Joniškio raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Joniškio-vaikų-l-d-Saulutė-ks-2019-02-01.pdf

Rokiškio raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Rokiškio-l-d-Nykštukas-ks-2019-02-19.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Rokiškio-l-d-Pumpurėlis-ks-2019-05-23.pdf

Telšių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-l-d-Berželis-ks-2019-04-25.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-l-d-Nykštukas-ks-2019-05-24.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-l-d-Eglutė-ks-2019-06-10.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-l-d-Mastis-ks-2019-09-25.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Telšių-l-d-Žemaitukas-KS-2019-10-04.pdf

Marijampolės savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Marijampolės-vaikų-l-d-Pasaka-ks-2020-11-13.pdf

AUKŠTOJO MOKSLO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ DARBDAVIO LYGMENS KOLEKTYVINĖS SUTARTYS:

Vilniaus universitetas:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Vilniaus-universiteto-ks-2020-07-02.pdf

Mažeikių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-Politechnikos-mokykla-ks-2019-11-18.pdf

NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBDAVIO LYGMENS KOLEKTYVINĖS SUTARTYS:

Joniškio raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Joniškio-Algimanto-Raudonikio-meno-mokykla-ks-2018-10-15.pdf

Mažeikių raj. savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Mažeikių-Vytauto-Klovos-muzikos-mokyklos-ks-2019-02-11.pdf

Visagino savivaldybė:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Visagino-Česlovo-Sasnausko-menų-mokykla-ks-2019-08-29.pdf

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/02/Visagino-Česlovo-Sasnausko-menų-mokykl-ks-priedas-2020-07-13.pdf

LŠMPS informacija