Socialinių tinklų atsiradimas lėmė dramatiškai išaugusį procentą žmonių, kurie skaito juose skelbiamą įvairų turinį, aktyviai dalinasi šia informacija ir ją komentuoja. Deja, tai nereiškia, kad dabar gebame geriau suprasti tekstą, jį interpretuoti, įžvelgti tarp eilučių paslėptą jo potekstę ir pasidaryti savas išvadas.

Šiuo metu gyvename informacijos pertekliuje. Skaitmeninė žiniasklaida nevaržomai leidžia žaibišku greičiu sklisti informacijai, kuri yra nepatikrinta, nepagrįsta jokia moksline medžiaga ar tyrimais arba šie yra nepatikimi. Norime to ar ne, bet susiformavo ideali terpė dezinformacijai ir melagienoms plisti. Švietimas turi atlikti svarbų vaidmenį padedant mokinimas, studentams, mokytojams ir, tiesą sakant, platesnei visuomenei suprasti, kokia informacija ir ją pagrindžiančiais šaltiniais verta pasitikėti.

Aukščiau įvardintos priežastys paskatino imtis projekto, kurio metu bus vykdomas įvairios veiklos šiomis temomis:

– profesinio mokymo instruktorių aprūpinimas skaitmenine praktika ir priemonėmis;

– instruktorių aprūpinimas skaitmeninėmis priemonėmis, kad jie galėtų aptikti melagienas ir skatinti sąmoningą socialinių tinklų naudojimą, kovojant prieš manipuliavimą;

– teisingumo ir įtraukties skatinimas sudarant palankesnes sąlygas jaunimui apsisaugoti nuo manipuliavimo ir dezinformacijos ir suformuoti jiems gebėjimą sąmoningai ir kritiškai prieiti, naudoti ir vertinti žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose pasirodžiusį turinį.

Projekto pagrindinis tikslas – sukurti mokiniams skaitmeninę ugdymo priemonę, siekiant aptikti netikras naujienas ir skatinti sąmoningą socialinių tinklų naudojimą, atsispirti manipuliacijoms.

Tikslai

  • Kovoti su melagienomis, manipuliacijomis ir dezinformacija kuriant skaitmenines priemones, pritaikytas nedirbantiems, nesimokantiems bei mokymuose nedalyvaujantiems asmenims.
  • Ugdyti instruktorių skaitmeninius įgūdžius ir suteikti jiems galimybę mokyti ir padėti jauniems žmonėms atpažinti melagienas ir sąmoningai bei kritiškai naudotis socialinėmis medijomis.
  • Instruktorius aprūpinti skaitmeninės praktikos ir priemonių rinkiniu, kad jie galėtų kovoti su manipuliacijų ir marginalizacijos pavojais skaitmeninėse platformose ir socialinėse medijose.
  • Kovoti su neapykantos kalba, rasizmu, seksizmu, populizmu ir t. t., taip pat su „koronarasizmo” reiškiniu socialinėse medijose.

F.A.K.E – sudėtingas projektas, kurio metu bus sukurti 3 reikšmingi ir novatoriški intelektiniai produktai, pasiekta tvarių rezultatų, naudingų dalyvaujančioms organizacijoms, profesinio mokymo instruktoriams. Taip pat bus parengta skaitmeninė žaidimų platforma su 3 mokymosi būdais (pradedantiesiems, tarpiniams, pažengusiems), leidžiančiais bendrai žaisti ir kurti skaitmeninius įrankius. Projekto metu bus organizuojamas internetinis tarptautinis konkursas – „Hakatonas“ – mokiniams, kuriame bus siekiama iššifruoti kuo daugiau melagienų, sukuriant tam skirtas skaitmenines priemones.

Partneriai

Projektą įgyvendina 6 partneriai iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Vokietijos.

  • Eurocircle (pagrindinis partneris) – jaunimo organizacija, įsikūrusi Marselyje (Prancūzija) ir besirūpinanti Europos ir tarpkultūriniais aspektais.
  • CIOFS-FP – profesinio mokymo organizacija Italijoje.
  • Rivona limited – profesinio rengimo centras Jungtinėjė Karalystėje.
  • LŠMPS – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
  • Codemotion  SRL – lyderiaujanti platforma, kurioje kuriami ryšiai tarp IT specialistų, technologijų bendruomenių ir įmonių (Italija).
  • MetropolisNet EEIG – unikalus Europos organizacijų, rengiančių ir įgyvendinančių vietines užimtumo ir socialinės įtraukties strategijas didmiesčiuose, tinklas (Vokietija).

Projekto vieną iš intelektinių produktų – išteklių paketą mokytojams – lietuvių kalba galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/06/Istekliu-paketas-instruktoriams.pdf

 

 

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://fakeproject.eu/

Projekto Facebook paskyra: https://www.facebook.com/FAKEproject.eu/

 

 

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą: 

2022-02-07 – „LŠMPS dalyvauja Erasmus+ projekte F.A.K.E. „Kovokime su melagienomis per žinias ir išsilavinimą“ – https://www.svietimoprofsajunga.lt/lsmps-dalyvauja-erasmus-projekte-f-a-k-e-kovokime-su-melagienomis-per-zinias-ir-issilavinima/

2022-06-13 – „F.A.K.E. projekto mokymai Italijoje“ –  https://www.svietimoe-projekto-mokymai-italijoje/

2023-05-12 – „LŠMPS kviečia į „F.A.K.E“ projekto konferenciją „Kovokime su melagienomis pasitelkdami sąmoningumą, žinias ir švietimą“ – https://www.svietimoprofsajunga.lt/lsmps-kviecia-i-f-a-k-e-projekto-konferencija-kovokime-su-melagienomis-pasitelkdami-samoninguma-zinias-ir-svietima/

2023-05-29 – „F.A.K.E“ projekto konferencijos Vilniuje metu paskelbti „Hakatono“ konkurso laimėtojai“ – https://www.svietimoprofsajunga.lt/f-a-k-e-projekto-konferencijos-vilniuje-metu-paskelbti-hakatono-konkurso-laimetojai/