Projektas TRANSVAL-EU remiasi paradoksu. Viena vertus, darbdaviai vis didesnę reikšmę teikia perkeliamoms kompetencijoms. Kita vertus, perkeliamos kompetencijos yra tik numanoma esamų pripažinimo ir orientavimo procesų dalis. Atsirado poreikis, aiškiai apibrėžti neformalioje ir formalioje aplinkoje įgytų perkeliamų kompetencijų pripažinimo procesus, o išmoktas pamokas įtraukti į pripažinimo ir orientavimo politiką.

Projekto tikslas – formuoti kompetencijų pripažinimo vertintojų, konsultantų ir patarėjų praktiniais karjeros klausimais gebėjimus, pagerinti jų žinias bei supratimą apie perkeliamas kompetencijas.  

Projekto trukmė: 2021-02-28 – 2023-08-31.

TRANSVAL-EU siekia įtraukti perkeliamas kompetencijas ir išmoktas pamokas į pripažinimo bei orientavimo procesą. TRANSVAL-EU siūlo novatoriškus požiūrius, kaip pripažinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas perkeliamas kompetencijas (VNFIL) penkiose bandomosiose šalyse – Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. 

TRANSVAL-EU siekia:

 • tobulinti perkeliamų kompetencijų mokymą;
 • tobulinti pripažinimo procesą;
 • mokyti pripažinimo/orientavimo praktikus;
 • apjungti švietimo ir užimtumo suinteresuotąsias šalis;
 • sukurti ir išbandyti naujus įrankius pripažinimo specialistams;
 • stebėti ir vertinti ekspertimento rezultatus ir poveikį praktikams ir suaugusiesiems, kuriems perkeliamos kompetencijos bus pripažintos.

Vykdydami projektą, projekto partneriai sukurs ir išbandys:

 • perkeliamų kompetencijų pripažinimo gerosios patirties tyrimų bazę;
 • mokymų priemones ir programas pripažinimo/orientavimo specialistams;
 • standartizuotus pripažinimo ir(arba) orientavimo specialistų kompetencijų profilius, ypatingą dėmesį skirdami perkeliamoms kompetencijoms.

TRANSVAL-EU siekia būti vienas didžiausių Europos politikos eksperimentu perkeliamų kompetencijų įgytų neformalaus ir savarankiško mokymosi būdu pripažinimo srityje.

Partneriai

Projektą įgyvendina 16 partnerių iš Austrijos, Belgijos, Lietuvos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos ir Danijos.

 • Austrijos Federalinė švietimo, mokslo ir tyrimų ministerija, veikianti per Austrijos švietimo ir tarptautiškumo tarnybą (OeAD), – projekto koordinatorius.
 • Kompetencijų pripažinimo konsorciumas (CVDV), Belgija.
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC), Lietuva.
 • Umbrijos regiono aktyvios darbo politikos agentūra (ARPAL), Italija.
 • Mokymosi visą fyvebimą platforma (LLLP), Belgija.
 • Europos švietimo ir socialinės politikos institutas (EIESP), Prancūzija.
 • Tyrimų švietimo srityje institutas (IBE), Lenkija.
 • 3s tyrimų laboratorija (3s), Austrija.
 • Laisvasis Briuselio universitetas (VUB), Belgija.
 • Šiaurės Europos suaugusiųjų mokymo tinklas (NVL), Danija.
 • Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), Lietuva.
 • ALL DIGITAL“, Belgija.
 • Azione“, Italija.
 • Pluriversum“, Italija.
 • Zalcburgo darbo rūmai (AK Salzburg), Austrija.
 • Austrijos tyrimų profesinio mokslo srityje institutas (oibf), Austrija.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://www.transvalproject.eu/

Projekto pristatymas per veiklų Lietuvoje prizmę plakate:

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą:

2021-12-13 https://www.svietimoprofsajunga.lt/perkeliamu-kompetenciju-pripazinimas-visoje-europoje/

2022-07-11 https://www.svietimoprofsajunga.lt/transval-eu-projekto-mokymai-italijoje/

2022-10-28 https://www.svietimoprofsajunga.lt/erasmus-projekto-transval-eu-mokymai-lietuvoje/

2023-01-16 https://www.svietimoprofsajunga.lt/erasmus-projekto-transval-eu-mokymai-kaune/

2023-05-02 https://www.svietimoprofsajunga.lt/erasmus-projeto-transval-eu-mokslines-konferencijos-paryziuje-izvalgos/

2023-06-24 https://www.svietimoprofsajunga.lt/transval-eu-konferencija-perkeliamu-kompetenciju-pripazinimas-ir-vertinimas-lietuvoje/