Projekto tikslas – formuoti kompetencijų pripažinimo vertintojų, konsultantų ir patarėjų praktiniais karjeros klausimais gebėjimus, pagerinti jų žinias bei supratimą apie perkeliamas kompetencijas.  

„TRANSVAL.EU“ siekia įtraukti perkeliamas kompetencijas ir išmoktas pamokas į pripažinimo bei orientavimo procesą. „TRANSVAL.EU“ siūlo novatoriškus požiūrius, kaip pripažinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu įgytas perkeliamas kompetencijas (VNFIL) penkiose bandomosiose šalyse – Austrijoje, Belgijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Vykdydami projektą, projekto partneriai sukurs ir išbandys:

  • perkeliamų kompetencijų pripažinimo gerosios patirties tyrimų bazę
  • mokymų priemones ir programas pripažinimo/orientavimo specialistams
  • standartizuotus pripažinimo ir(arba) orientavimo specialistų kompetencijų profilius, ypatingą dėmesį skirdami perkeliamoms kompetencijoms

Projekto pabaiga 2023-09-01 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://www.transvalproject.eu/