Atsižvelgiant į realų poreikį stiprinti ankstyvojo ugdymo mokytojų įgūdžius darbui su skaitmeniniu turiniu ir priemonėmis, kilo idėja teikti paraišką Erasmus+ projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus“. Šis projektas yra partnerių kelionė mokymosi, keitimosi geriausiomis praktikomis ir tarptautinio bendradarbiavimo keliu, kuri truks iki pat 2023 metų pabaigos.

Projekto partneriai tiki IKT galia, kuri motyvuoja ir skatina vaikus plėsti jų pasaulio suvokimo lauką, bendravimą ir mąstymą bei ugdyti jų vertybių spektrą. Mokytojai turėtų įtraukti vaikus į veiklą, kuri padėtų jiems išmokti pažinti skaitmeninį turinį, tinkamai išnaudoti visas IKT teikiamas galimybes ir į jiems įprastus užsiėmimus pažvelgti inovatyviai ir kūrybiškai.

Projektu siekiama prisidėti prie socialinio vystymosi ir visuomenės gerovės stiprinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą kurti naujovišką turinį ir jį panaudoti savo pačių ugdymosi procese. Taip pat siekiama padėti mokytojams dalytis gerąja patirtimi ieškant inovatyvių būdų perteikti mokomąją medžiagą, ypatingai gebant išnaudoti IKT priemonių teikiamas galimybes ir į šį kūrimo procesą įtraukti animacijos kūrimą ir jos naudojimą vaikų ugdymo procese.

Projekto tikslas – ne tik suteikti mokytojams galutinį projekto veiklų metu sugeneruotą produktą, bet ir paskatinti juos kurti savo priemones, kurias galėtų panaudoti darbui su savo ugdytiniais. Svarbu tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sektoriaus skaitmeninimą, įtraukiant animacinio turinio kūrimą ir stiprinti kokybės užtikrinimą.

Projekto trukmė: 2021-12-01 – 2024-01-31.

Partneriai

Projektą įgyvendina 6 partneriai iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos.

  • Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Rūta“ (pagrindinis partneris) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Joje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų (Lietuva).
  • LŠMPS – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
  • Centro San Viator – centre mokosi vaikai nuo ikimokyklinio iki vidurinės mokyklos amžiaus, įskaitant profesinį mokymą. Centre mokosi daugiau nei 1 000 mokinių ir dirba apie 110 specialistų. Centras yra socialiai orientuotas ir kelia prioritetinį tikslą – padėti mažiau galimybių turintiems žmonėms, kuriems gresia socialinė atskirtis (Ispanija).
  • P-consulting.gr – IT, mokymų ir konsultavimo įmonė, įsikūrusi Patras mieste, Graikijoje. Pagrindinis įmonės tikslas – teikti kokybiškas IT ir verslo konsultacijų paslaugas visų ekonomikos sektorių bendrovėms ir įmonėms, mokymo paslaugas, skirtas įvairių tikslinių grupių poreikiams tenkinti, daugiausia dėmesio skiriant tinklaveikos ir internetinių švietimo platformų kūrimui, projektų valdymo ir vystymo paslaugas.
  • Forma.Azione – 1997 m. įkurta profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja. 2003 m. ji tapo akredituotu regioniniu mokymo centru, o nuo 2002 m. turi ISO 9001 sertifikatą, skirtą profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymosi paslaugų kūrimui ir teikimui (Italija).
  • Santa Croce – 1861 m. įkurtas pirmasis Perudžos miesto (Italija) valstybinis vaikų darželis, o nuo 1909 m. yra Montessori mokykla ir mokymo centras. Šiuo metu jame mokosi apie 130 vaikų, suskirstytų į 6 mišraus amžiaus klases – 4 klasės, kuriose mokosi 3-5 metų vaikai, viena 2 metų amžiaus vaikų klasė ir eksperimentinė klasė, jungianti visas 4 amžiaus grupes, kuri įsikūrė 1950 m. Marijos Montessori sukurtoje eksperimentinėje klasėje. Įstaigoje vaikų ugdymas ir lavinimas vyksta laikantis Montessori filosofijos.

 

Naujienlaiškiai:

Nr. 1 – https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/11/Digital-ECEC_Naujienlaiskis-Nr.1.pdf

Nr. 2 – https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/11/Digital-ECEC_Naujienlaiskis-Nr.-2.pdf

Nr. 3 – https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/12/Digital-ECEC_Naujienlaiskis-Nr.-3.pdf

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://digitalecec.eu/

Projekto Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Digitalecec

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą:

2022-02-03 https://www.svietimoprofsajunga.lt/startuoja-naujas-erasmus-projektas-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-instituciju-prisitaikymas-prie-skaitmeninio-amziaus/

2022-06-10 https://www.svietimoprofsajunga.lt/erasmus-projekto-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-instituciju-prisitaikymas-prie-skaitmeninio-amziaus-mokymai-marijampoleje/

2023-11-17 https://www.svietimoprofsajunga.lt/kvieciame-dalyvauti-projekto-digital-ecec-animaciju-konkurse/

2023-11-17 https://www.svietimoprofsajunga.lt/erasmus-projekto-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-instituciju-prisitaikymas-prie-skaitmeninio-amziaus-digital-ecec-naujienlaiskis/

2024-02-02 https://www.svietimoprofsajunga.lt/baigesi-erasmus-projektas-digital-ecec-marijampoles-vaiku-lopselio-darzelio-ruta-kolektyvas-irode-kaip-svarbu-nebijoti-laukianciu-issukiu/