PROJEKTAS: „Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje PROFI-VNFIL“ 

Tikslas: 

Užtikrinti šiuolaikišką, aukštos kokybės neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos funkcionavimą ir joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą. 

Projekto trukmė: 30 mėn. 

Intelektiniai produktai: 

 • • Inovatyvių bei veiksmingų neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo metodų ir priemonių santrauka. Rasite čia>>
 • • Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo sričių elektroninis aprašas (aplankas) kandidatams. Rasite čia>>
 • • Mokymų programa specialistams, vykdantiems neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei pripažinimą. Rasite čia>>
 • • Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo nacionalinė strategija. Rasite čia>>

Numatomi rezultatai: 

 • • Naujausių ir veiksmingų neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo metodų ir priemonių santrauka. 
 • • Elektroninis neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo sričių aprašas (aplankas) ir priemonių rinkinys šio proceso tobulinimui. 
 • • Mokymo programa, skirta neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertintojams ir konsultantams. 
 • • Strateginiai neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo dokumentai. 
 • • Projekto internetinė svetainė. 
 • • Mokymų, susijusio su neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimu bei pripažinimu, platforma. 
 • • Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo įrankių viešinimo priemonės. 
 • • Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo įrankių viešinimo renginys Lietuvoje. 
 • • Tarptautiniai mokymai Italijoje. 
 • • Pasikeitimas patirtimi tarpvalstybiniu lygiu. 
 • • Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo politikos ir praktikos derinimas. 
 • • Naujai sukurtos ir/ar patobulintos kokybės užtikrinimo sistemos neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei pripažinimą vykdančiose institucijose. 
 • • Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei pripažinimą vykdančių institucijų tinklo kūrimas. 

Projekto partneriai: 

1. VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA, Lietuva; 

2. CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS, Portugalija; 

3. FORMA.AZIONE SRL, Italija; 

4. C.M. SKOULIDI & SIA E.E., Graikija 

5. LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO PROFESINĖ SĄJUNGA 

Projektas finansuojamas iš Erasmus+ lėšų 

Daugiau informacijos apie projektą: https://profi-vnfil.eu/lt/

Projekto numeris 2018-1-LT01-KA202-047020