ENRELED – Erasmus+ projektas „Asmenų, turinčių mokymosi sunkumų, įgalinimas jų profesiniam tobulėjimui stiprinant jų pagrindinius verslumo įgūdžius žiedinės ekonomikos srityje“.

Projekto tikslas – ugdant jų kompetencijas ir įgūdžius, įgalinti asmenis, turinčius mokymosi sunkumų, kad jie galėtų įsitraukti į žiedinės ekonomikos sektorių.

Svarbiausi veiklos tikslai:

 • pritaikytų skaitmeninių žaidimų rinkinio kūrimas,
 • įgūdžių ugdymo metodikų kūrimas
 • internetinės mokymo platformos, skirtos profesinio rengimo mokytojams, sukūrimas, siekiant paremti mokymo procesą.

Projekto trukmė: 2023.09.01 – 2025.08.31

Projekto eiga:

ENTRELED projektą sudaro 4 darbo paketai:

 • Pirmasis darbo paketas apima projekto valdymą.
 • Antrajame darbo pakete daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniams žaidimams, skirtiems žmonėms, turintiems mokymosi sunkumų, žiedinės ekonomikos ekonomikos srityje.
 • Trečiajame pakete bus kuriama internetu prieinama ir interaktyvi mokymo medžiaga.
 • Paskutinis darbo paketas apima projekto rezultatų sklaidą ir jų tvarumo užtikrinimą bent 5 metus po projekto pabaigos.

Numatomi rezultatai:

 • Inovatyvi ir įtrauki mokymo platforma su skaitmeniniais žaidimais apie žiedinės ekonomikos verslumą žmonėms, turintiems mokymosi sunkumų.
 • Didesnis žmonių, turinčių mokymosi sunkumų, mokytojų ir darbdavių informuotumas ir supratimas apie žiedinės ekonomikos principus ir praktiką.
 • Suinteresuotųjų šalių ir organizacijų, siekiančių skatinti asmenų, turinčių mokymosi sunkumų, įtraukimą į žiedinę ekonomiką, tinklo sukūrimas.

Partneriai

Projektą įgyvendina 5 partneriai iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos.

 • Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla – profesinio mokymo įstaiga, veiklą pradėjo 1965 metais. Įstaigos pagrindinė paskirtis – teikti vidurinį išsilavinimą, formalųjį pirminį, tęstinį profesinį ir neformalųjį profesinį mokymą. Mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai (Lietuva).
 • Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
 • Centro San Viator – centre mokosi vaikai nuo ikimokyklinio iki vidurinės mokyklos amžiaus, įskaitant profesinį mokymą. Centre mokosi daugiau nei 1 000 mokinių ir dirba apie 110 specialistų. Centras yra socialiai orientuotas ir kelia prioritetinį tikslą – padėti mažiau galimybių turintiems žmonėms, kuriems gresia socialinė atskirtis (Ispanija).
 • P-consulting.gr – IT, mokymų ir konsultavimo įmonė, įsikūrusi Patras mieste, Graikijoje. Pagrindinis įmonės tikslas – teikti kokybiškas IT ir verslo konsultacijų paslaugas visų ekonomikos sektorių bendrovėms ir įmonėms, mokymo paslaugas, skirtas įvairių tikslinių grupių poreikiams tenkinti, daugiausia dėmesio skiriant tinklaveikos ir internetinių švietimo platformų kūrimui, projektų valdymo ir vystymo paslaugas.
 • Learningdigital SRL – mokymų centras Florencijoje (Italija).

      

Projekto intro video:

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia:

Projekto Facebook paskyra: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554541372491

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą:

2023-11-24 „Vilniuje įvyko pirmasis Erasmus+ projekto „ENTRELED“ partnerių susitikimas” – https://www.svietimoprofsajunga.lt/vilniuje-ivyko-pirmasis-erasmus-projekto-entreled-partneriu-susitikimas/