Projektas DIGITAL PR – kolegialus vertinimas skaitmenizuotame ir tvariame profesiniame mokyme.

Projekto tikslai:

 • Gerinti profesinio mokymo kokybę ir patrauklumą stiprinant vadovų ir instruktorių savęs vertinimo ir tarpusavio vertinimo kompetencijas.
 • Sukurti profesinio mokymo įstaigų ir specialistų, įgyvendinančių Europos tarpusavio vertinimo metodiką, praktikos bendruomenę.

Projekto trukmė: 2023 m. rugsėjis – 2025 m. rugpjūtis

Projekto eiga:

 • 135 profesinio rengimo ir mokymo specialistai, iš kurių 60 niekada nebuvo su tuo susidūrę, bus apmokyti naudotis patvirtinta kolegialaus vertinimo metodika „Žaliajai ir skaitmeninei Europai”.
 • Iš viso bus atliktas 21 kolegialus vertinimas Lietuvoje, Italijoje ir Portugalijoje, taikant peržiūrėtą metodiką ir naudojant skaitmeninę platformą pagal patikslintą metodiką, kuriame dalyvaus mažiausiai 80 profesionalių specialistų.
 • Tarpusavio mokymosi seminarai, kuriuose dalyvaus ne mažiau kaip 25 profesinio mokymo specialistai kiekvienoje šalyje.
 • 7 virtualūs meta pasvarstymai.
 • 3 viešinimo renginiai ir baigiamoji konferencija.

Numatomi rezultatai:

 • Skaitmeninio tarpusavio vertinimo vadovas (įskaitant įrankių rinkinį ir kokybės sritis), skirtas profesiniam mokymui ir mokymuisi Lietuvoje, Portugalijoje ir Italijoje.
 • Daugiakalbė skaitmeninė platforma, įskaitant ekspertų ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų, teikiančių paraiškas atlikti tarpusavio vertinimą, paieškos priemonę.
 • Mokymo priemonių rinkinys.
 • Poveikio vertinimo ataskaita
 • Gairės ir rekomendacijos
 • Praktikos bendruomenė

Partneriai:

Projektą įgyvendina 5 partneriai iš Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir Belgijos.

 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą švietimo teikėjams, švietimo pagalbos įstaigoms ir švietimo valdymo subjektams, įgyvendinanti valstybinę profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų plėtros politiką. (Lietuva)
 • Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
 • Azione – 1997 m. įkurta profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja. 2003 m. ji tapo akredituotu regioniniu mokymo centru, o nuo 2002 m. turi ISO 9001 sertifikatą, skirtą profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymosi paslaugų kūrimui ir teikimui. (Italija)
 • Centro de formacao profissional para o comercio e afins (CECOA) – priklauso nacionaliniam žinių išteklių centrų tinklui ir siekia rengti ir skleisti įvairią techninę informaciją, ypač skirtą prekybos ir paslaugų sektoriams. Pagrindinis tikslas – teikti techninę, informacinę ir pedagoginę pagalbą savo naudotojams konkrečiose prekybos ir paslaugų srityse, t. y. rinkodaros, klientų aptarnavimo ir pardavimo, prekybos, vitrinų apipavidalinimo ir komercinės urbanistikos, taip pat švietimo, mokymo ir įdarbinimo srityse. (Portugalija)
 • European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVET) – nevyriausybinė organizacija, įkurta 1991 m. pripažinus, kad profesinio mokymo įstaigos Europoje neturi balso. EfVET misija – stiprinti profesinio mokymo paslaugų teikimą visose šalyse narėse, aktyviai jungiant visus pagrindinius dalyvius į tinklą. Sukurti gebėjimus daryti įtaką politikai Europos ir nacionaliniu lygmeniu. (Belgija)

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: 

Projekto Facebook paskyra: 

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą: