Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) vykdo projektą „ECO-IN“ – „Naujų ekologinių įtraukimo požiūrių algoritmas“, kuris siūlo sukurti novatorišką mokymo modelį, skirtą stebėti ir vertinti įtraukumo lygį pradinėse ir vidurinėse mokyklose.

Projekto tikslas – skatinti, išbandyti ir įvertinti naujoviško mokymo modelio, pagrįsto sisteminiu požiūriu, poveikį.

Į projektą įtraukiami visi švietimo bendruomenės dalyviai, siekiant užtikrinti didesnį teisingumą ir lygias galimybes švietimo sistemose. Projektas „ECO-IN“ sukurs novatorišką suskaitmenintą sistemą – „ECO-IN“ vertinimo protokolą, skirtą stebėti ir vertinti įtraukties situaciją pradinėse ir vidurinėse mokyklose.

Projektas pagrįstas glaudžiu universitetų, švietimo ir socialinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimu.

Projekto trukmė: 2019-12-01 – 2023-08-01.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • įvairių tikslinių grupių poreikių analizė;
 • Europos mokyklų įtraukties situacijos ir esamų mokymo kursų analizė;
 • novatoriškos ir tarpsektorinės skaitmeninės sistemos, skirtos stebėti ir vertinti įtraukumo lygį pradinėse ir vidurinėse mokyklose, sukūrimas, kuris bus išbandytas 100 Europos mokyklų;
 • tarptautinis ir nacionalinis formaliojo ir neformaliojo švietimo dalyvių mokymas, siekiant skatinti įgyti įtraukties įgūdžių mokyklose Italijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje.

Partneriai

Projektą įgyvendina 7 partneriai iš Italijos, Ispanijos, Lietuvos, Rumunijos ir Belgijos.

 • Perudžos universitetas (Italija) – projekto koordinatorius.
 • Azione –profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja (Italija).
 • LŠMPS – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
 • ISJ Albos apskrities mokyklų inspekcija – institucija, propaguojanti švietimo strategiją apskrities lygmeniu ir atliekanti tarpinstitucinio koordinavimo ir strateginės komunikacijos tarp Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos bei švietimo padalinių vaidmenį (Rumunija).
 • Urbino universitetas „Carlo Bo“ – vienas seniausių universitetų Europoje, buvo įkurtas 1506 m. Universiteto strateginis planavimas orientuotas į tvirtą įsipareigojimą stiprinti ryšius su viešosiomis institucijomis, kad būtų skatinama geresnė mokymo ir mokslinių tyrimų kokybė, susijusi su jo moksline patirtimi (Italija).
 • „Mirada Local“ – vidutinio dydžio konsultacijų ir viešųjų reikalų įmonė, kurios specializacija yra padėti miestų taryboms planuoti institucijų komunikaciją, viešąją socialinę politiką ir piliečių dalyvavimą (Ispanja).
 • Humanitarinės plėtros ir Europos bendradarbiavimo fondas SOLIDAR – Europos ir pasaulio pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) tinklas, siekiantis socialinio teisingumo per teisingą perėjimą Europoje ir visame pasaulyje (Belgija).

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://eco-in.eu/

Baigiamosios konferencijos plakatas, kuris apibendrina įgyvendintas veiklas Lietuvoje:

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą:

2020-11-16 https://www.svietimoprofsajunga.lt/kvieciame-dalyvauti-eco-in-projekto-apklausoje/

2022-06-29 https://www.svietimoprofsajunga.lt/eco-in-projekto-tarptautiniai-mokymai-barselonoje/

2022-10-21 https://www.svietimoprofsajunga.lt/eco-in-projekto-partneriu-susitikimas-rumunijoje/

2022-12-05 https://www.svietimoprofsajunga.lt/projekto-eco-in-mokymai-joniskyje-itraukusis-ugdymas-lietuvoje-problemos-issukiai-ir-galimybes/

2023-04-17 https://www.svietimoprofsajunga.lt/projekto-eco-in-mokymai-klaipedos-rajone-itraukusis-ugdymas-lietuvoje-problemos-issukiai-ir-galimybes/

2023-07-03 https://www.svietimoprofsajunga.lt/lsmps-atstovai-dalyvavo-projekto-eco-in-baigiamojoje-konferencijoje-perudzoje/