ECO-IN Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion

612163-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

„ECO-IN“ yra projektas, kurio tikslas – skatinti, išbandyti ir įvertinti naujoviško mokymo modelio, pagrįsto sisteminiu požiūriu, poveikį. Į projektą įtraukiami visi švietimo bendruomenės dalyviai, siekiant užtikrinti didesnį teisingumą ir lygias galimybes švietimo sistemose. „ECO-IN“ sukurs novatorišką suskaitmenintą sistemą („ECO-IN“ vertinimo protokolą), skirtą stebėti ir vertinti įtraukties situaciją pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Projektas pagrįstas glaudžiu 5 Europos šalių (Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Lietuvos, Belgijos) universitetų, švietimo ir socialinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimu.  

Pagrindinės projekto veiklos bus šios:

  • įvairių tikslinių grupių poreikių analizė,
  • Europos mokyklų įtraukties situacijos ir esamų mokymo kursų analizė,
  • Novatoriškos ir tarpsektorinės skaitmeninės sistemos, skirtos stebėti ir vertinti įtraukumo lygį pradinėse ir vidurinėse mokyklose, sukūrimas, kuris bus išbandytas 100 Europos mokyklų,
  • tarptautinis ir nacionalinis formaliojo ir neformaliojo švietimo dalyvių mokymas, siekiant skatinti įgyti įtraukties įgūdžių mokyklose Italijoje, Ispanijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje.

Projekto trukmė 36 mėn.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Erasmus+“