Projektu „Eduwork.Net“ siekiama užmegzti profesinio mokymo teikėjų ir darbo pasaulio partnerystės ryšius regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu.

Projekto tikslas – ugdyti reikiamus gebėjimus, veiksmingai įgyvendinti nacionalines ir Europos profesinio mokymo ir pameistrystės strategijas bei remti profesinio mokymo teikėjus, organizuojant profesinio mokymo studentų mobilumą užsienyje.

Uždaviniai:

  • Sukurti profesinio mokymo teikėjų tinklą ir palengvinti keitimąsi žiniomis, nuomonėmis ir patirtimi apie politikos įgyvendinimą; dalintis gerąja profesinio mokymo pratika.
  • Gerinti profesinio mokymo kokybę ir susieti ją su darbo rinkos poreikiais.
  • Padidinti profesinio mokymo poveikį ir aktualumą besimokantiesiems ir darbdaviams.
  • Remti tarpvalstybinį profesinio mokymo studentų mobilumą, įgyvendinant Europos profesinio mokymo politiką mokymosi rezultatų pripažinimo srityje bei naudojantis ECVET

Projekto partneriai

Daugiau informacijos anglų kalba: http://www.eduwork.net/

Project No:609096-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR