Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo iniciatyva bus pasirašyta teritorinė švietimo šakos kolektyvinė sutartis

2024 m. balandžio 24 d. įvyko paskutinis Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Rokiškio raj. susivienijimo ir Rokiškio raj. savivaldybės derybinis posėdis dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties. Abiems derybinėms pusėms pavyko suderinti pozicijas ir teritorinė kolektyvinė sutartis bus pasirašyta artimiausiu metu ir galios ketverius metus.

„Vyko derybos su savivaldybe, aptarėme esminius sutarties punktus, kai ką iš projekto išbraukėme, nes manome, kad tai neaktualu ar neatitinka dabartinių įstatymų, kai ką įtraukėme. Suderinome pozicijas ir galutinį sutarties projekto variantą galėsime pasirašyti netrukus – gegužės 2 dieną“, – teigia LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas.

Pasak E. Gaigalo, rajono švietimo profesinės sąjungos bendradarbiavimas su savivaldybe tęsiasi jau daug metų. Rokiškio rajono profsąjungiečiai buvo vieni pirmųjų Lietuvoje pasirašę teritorinę kolektyvinę sutartį su rajono savivaldybe, tik nebuvo šios sutarties įregistravę, tačiau šį kartą visi formalumai bus įvykdyti ir pasirašyta sutartis bus užregistruota kolektyvinių sutarčių  registre.

Rokiškio raj. meras Ramūnas Godeliauskas pastebi, kad iki šiol kolektyvines sutartis su LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimu pasirašydavo 2 metams, dabar sutarta terminą pratęsti iki ketverių metų. Taip pat sutartyje yra numatytos keitimo bei papildymo galimybės, todėl nėra jokių problemų pasirašyti sutartį ilgesniam laikotarpiui.

R.Godeliauskas atkreipia dėmesį, kad šiemet į sutartį įtrauktas naujas punktas, kuris sudarys galimybes švietimo profesinių sąjungų atstovams dalyvauti kasmetiniame švietimo įstaigų vadovų vertinimo procese. Sutarta, kad rajono savivaldybei rengiant teisės aktus, susijusius su švietimo sritimi, reikės juos derinti su profesinės sąjungos atstovais.

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo pirmininkas E. Gaigalas teigia, kad profesinė sąjunga deda visas pastangas, kad darbuotojai jaustųsi apsaugoti, gerėtų jų ekonominės, socialinės ir darbo sąlygos, galėtų pasinaudoti papildomomis garantijomis, skirtomis tik profesinės sąjungos nariams – papildomomis kasmetinėmis atostogomi, savišvietos ir savanorystės dienomis bei mokymosi atostogomis.

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimas vienija daugiau nei 250 narių, tai švietimo įstaigų pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai.

LŠMPS Rokiškio susivienijimo informacija