Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

LŠMPS narės pergalė darbo ginče dėl neteisėto atleidimo

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) laimėjo darbo ginčą byloje dėl neteisėto atleidimo. LŠMPS teisininkai atstovavo savo narei mokyklos x valytoją, kuri vasario mėnesį per kelias dienas buvo atleista iš darbo vadovaujantis DK 60 str. 1 d. 4 p., kaip turinti negalią ir dėl sveikatos būklės nebegalinti eiti savo pareigų. Nepaisant to, kad darbuotoja mokykloje dirbo daugiau kaip penkerius metus ir visą laiką turėjo negalią, tačiau tai niekam nekėlė klausimų. Darbdavys nei prieš atleidimą, nei anksčiau, neįvertino jos galimybės dirbti, neieškojo kaip darbuotojai užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, neišsiaiškino, kokiomis sąlygomis ji gali dirbti, kad darbo vieta būtų saugi.

Atleidimas DK 60 str. 1 d. 4 p. pagrindu buvo galimas tik tuo atveju, jei darbdavys būtų dėjęs visas pastangas imdamasis priemonių pritaikyti darbo sąlygas darbuotojai ir jeigu šios priemonės neproporcingai neapsunkintų mokyklos x pareigų.

Darbo ginčų komisija nusprendė, kad mokykla X neįrodė, jog dėjo visas pastangas pritaikyti darbo vietą pagal darbuotojos negalią, suteikti tam tinkamas darbo priemones, asmens apsaugos priemones, pakeisti naudojamas priemones, perskirstyti darbo funkcijas ir kt. Mokykla X net neišsiaiškino, kokių konkrečių pareigybės aprašyme numatytų funkcijų pagal nustatytus apribojimus darbuotoja negali atlikti, su kokiomis konkrečiomis priemonėmis, kurios naudojamos jos darbe, ji negali dirbti.

LŠMPS narės atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, dviejų vidutinių darbo užmokesčių kompensacija ir neturtinės žalos atlyginimas už patirtus išgyvenimus.

LŠMPS informacija