Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga organizuoja šiuos mokymus

Mokymų temos:

  • Savęs įsivertinimo priemonės ir platformos, skirtos įvertinti mokinių neformaliai, savišvietos būdu įgytas kompetencijas
  • Pedagogika be lyčių stereotipų šešėlio
  • Bendruomeniškumo tarp Lietuvos ir Ukrainos skatinimas
  • Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: problemos, iššūkiai ir galimybės
  • Psichologinis smurtas: požymiai, įrodinėjimas, prevencija
  • Erasmus+ KA1 mobilumo projektų rengimas
  • Kompetencijų tobulinimo mokymai LŠMPS profesinių organizacijų nariams „LŠMPS profesinės organizacijos narių ABC‘ėlė“
  • Perkeliamų kompetencijų pripažinimas ir priemonės

Norintys dalyvauti mokymuose parašykite el.p. info@svietimoprofsajunga.lt