Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga organizuoja šiuos mokymus, norintys dalyvauti mokymuose parašykite el.p. info@svietimoprofsajunga.lt

Mokymų temos:

„Savęs įsivertinimo priemonės ir platformos, skirtos įvertinti mokinių neformaliai, savišvietos būdu įgytas kompetencijas“

„Pedagogika be lyčių stereotipų šešėlio“

„Bendruomeniškumo tarp Lietuvos ir Ukrainos skatinimas“

„Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: problemos, iššūkiai ir galimybės“

„Psichologinis smurtas: požymiai, įrodinėjimas, prevencija“

“Erasmus+ KA1 mobilumo projektų rengimas”

Kompetencijų tobulinimo mokymai LŠMPS profesinių organizacijų nariams „LŠMPS profesinės organizacijos narių ABC‘ėlė“

“Perkeliamų kompetencijų pripažinimas ir priemonės”