Projektas PATHWAYS – „Ugdymo specialistų ir tėvų veiksmai siekiant holistinio požiūrio į ankstyvąjį ugdymą”.

Tikslai

 • stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų strategines kompetencijas ir įgūdžius tokiomis temomis kaip įtrauktis, ekologiška ir skaitmeninė aplinka, kurios turi būti skatinamos bendradarbiaujant su tėvais ir (arba) globėjais;
 • gerinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigų veiklos kokybę, kai ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų vaidmuo yra skatinti tėvus ir (arba) globėjus tapti aktyviais vaikų ugdymo proceso dalyviais;
 • kurti ryšį su profesine bendruomene, kad būtų remiama ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų ir tėvų / globėjų partnerystė, kuri veiksmingai prisideda prie visapusiško vaikų vystymosi.

Projekto trukmė: 2022-12-01 – 2024-12-01.

Projekto eiga

Partneriai reaguos į poreikį kurti aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemas, t.y.:

 1. tobulins ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų įgūdžius ir kompetencijas, kad paskatintų tėvų įgalinimą ir įsitraukimą į vaikų ugdymą;
 2. rengs mokymosi veiklas, skatinančias visų vaikų įtraukimą ir visapusišką jų vystymąsi;
 3. telks ankstyvojo ugdymo įstaigas bendradarbiauti vykdant ankstyvosios vaikystės ugdymą, pagrįstą pasitikėjimu ir solidarumu.

Numatomi rezultatai:

 • internetinė mokymo programa, skirta ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų įgūdžiams ir kompetencijai bendradarbiaujant su tėvais/globėjais tobulinti;
 • mokymosi veiklų rinkinys – 30-ies veiklų, kurias 4 šalyse išbandys ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistai ir tėvai, rinkinys;
 • poveikio vertinimo ataskaita, kurioje analizuojami bandomųjų veiklų duomenys;
 • daugiau gerųjų tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo praktikų;
 • padidėjęs informuotumas apie ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sektoriaus kokybę ir ES kokybės sistemą, apie tai, kaip kokybė susijusi su darbuotojų profesionalumu ir gebėjimu kurti įtraukią, skaitmeninę ir ekologišką aplinką, kurioje kiekvienas vaikas yra laukiamas ir puoselėja savo unikalias savybes;
 • padidėjęs ugdymo specialistų atvirumas taikyti naujus ir skirtingus metodus, įtrauki aplinka, kad tėvai būtų vaikų ugdymo dalyviai;
 • inovatyvūs mokymo metodai ir papildomi tarptautiniai mokymai ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistams, leisiantys specialistams stebėti šalių partnerių praktiką.

Partneriai

Projektą įgyvendina 6 partneriai iš Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Serbijos ir Portugalijos.

 • SEM SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE – pelno nesiekianti organizacija, kurią 1998 m. įkūrė grupė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų su tikslu tenkinti bendruomenės interesus skatinant vaikų kultūrinį ir socialinį vystymąsi per organizavimą ugdymo ir priežiūros paslaugų, kad realiai patenkinti vaikų ir jų dirbančių tėvų poreikius. Šiuo metu ši organizacija veikia kaip privatus ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų teikėjas Marsciano – komuna Perudžos provincijoje, Italijos Umbrijos regione.
 • FORMA.Azione – 1997 m. įkurta profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja. 2003 m. ji tapo akredituotu regioniniu mokymo centru, o nuo 2002 m. turi ISO 9001 sertifikatą, skirtą profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymosi paslaugų kūrimui ir teikimui (Italija).
 • Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
 • GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE“ – vaikų darželis Alba Iulia, Rumunijoje, kuris veikia nuo 2006 metų.
 • POMOC DECI UDRUZENJE GRADJANA – nevyriausybinė organizacija, įkurta 2004 m. Belgrade, Serbijoje. Organizacijos misija – sukurti vaikams ir jaunimui aplinką kupiną vilties ir pagarbos, kurioje jiems būtų sudarytos galimybės išnaudoti visą savo potencialą, ir suteikti vaikams, jaunimui, tėvams ir bendruomenėms praktinių priemonių teigiamiems pokyčiams.
 • UNIVERSIDADE DE COIMBRA – Portugalijos valstybinė ir autonominė aukšto mokslo įstaiga, įkurta 1290 metais. Tai unikalus universitetas, turintis daugiau nei 7 šimtmečius kauptą patirtį kurti ir skleisti žinias, kultūrą, mokslą ir technologijas, pasitelkiant mokslą ir technologijas, pažangiausius mokslinius tyrimus ir naujoves įvairiausiose žinių srityse.

               

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia:

Projekto Facebook paskyra:

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą:

2023-01-27 https://www.svietimoprofsajunga.lt/lsmps-pradeda-vykdyti-dar-viena-erasmus-projekta-pathways/

2023-06-13 https://www.svietimoprofsajunga.lt/projekto-pathways-tarptautiniai-mentoriu-mokymai-perudzoje/