Erasmus+ projekto „FOCUS“ lietuviškas pavadinimas – „Užsienio kalbų mokymosi galimybės vaikams, turintiems specialiųjų poreikių“.

Projekto tikslas – pagerinti užsienio kalbų mokytojų žinias, įgūdžius ir kompetencijas mokant vaikus (6-12 m.), turinčius mokymosi sunkumų, taikant skaitmeninių žaidimų metodą, ir sustiprinti jų perkeliamuosius ir bendruosius įgūdžius, susijusius su mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, įtraukimu.

Projekto svarbiausi nustatyti veiklos tikslai:

 • Suteikti užsienio kalbų mokytojams naujoviškų mokymo technikų, metodų ir priemonių, kad jie galėtų veiksmingai mokyti vaikus, turinčius mokymosi sunkumų.
 • Supažindinti užsienio kalbų mokytojus su naujais ir novatoriškais mokymo metodais, pavyzdžiui, skaitmeniniais žaidimais paremtu mokymusi. Skaitmeniniai mokomieji žaidimai – tai bus serija originalių skaitmeninių mokomųjų žaidimų, pritaikytų mokiniams (6-12 metų), kuriuos užsienio kalbų mokytojai galės naudoti pamokose.
 • Užsienio kalbų mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas mokant vaikus (6-12 m.), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Tikslas susijęs su prioritetais „Visapusiško požiūrio į kalbų mokymą ir mokymąsi skatinimas“ ir „Parama mokytojams, mokyklų vadovams ir kitų profesijų atstovams“, nes mokymų programa, kuri bus parengta, siekiama skatinti visapusišką požiūrį į užsienio kalbų mokymą ir padėti užsienio kalbų mokytojams mokyti vaikus, turinčius mokymosi sunkumų.
 • Didinti užsienio kalbų mokytojų informuotumą apie specialiuosius poreikius bei mokymosi sunkumus ir jų poveikį užsienio kalbų mokymui(si).

Projekto trukmė: 2023.11.01 – 2026.10.31

Projekto eiga:

Projektą FOCUS sudaro 5 darbo paketai:

 • Pirmasis darbo paketas apima projekto valdymą.
 • Antrajame darbo pakete bus siekiama supažindinti užsienio kalbų mokytojus, pradines mokyklas, užsienio kalbų mokymo organizacijas su naujoviškais užsienio kalbų mokymo metodais, praktika ir priemonėmis, skirtomis vaikams (6-12 metų), turintiems mokymosi sunkumų.
 • Trečiasis paketas numato 6 skaitmeninių žaidimų sukūrimą. Sukurti žaidimai galėtų būti naudojami užsienio kalbų mokytojų darbui klasėje su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų.
 • Ketvirtajame pakete bus kuriama internete prieinama ir interaktyvi mokymo medžiaga.
 • Paskutinis darbo paketas apima projekto rezultatų sklaidą ir jų tvarumo užtikrinimą.

Numatomi rezultatai:

 • Skaitmeninė duomenų bazė „FOCUS in Practice“, kurios tikslas – suteikti užsienio kalbų mokytojams geriausius įrankius ir praktiką mokant vaikus, turinčius mokymosi sunkumų.
 • Skaitmeniniai mokomieji žaidimai, kurie bus originalių skaitmeninių mokomųjų žaidimų serija, tinkama 6-12 metų amžiaus vaikams, kuriuos užsienio kalbų mokytojai galės naudoti pamokose.
 • „FOCUS in Foreign Languages“ internetinė mokymo programa, skirta mokyti užsienio kalbų mokytojams lengviau atpažinti mokymosi sunkumus, mokyti vaikus, turinčius mokymosi sunkumų, mokytis ir susipažinti su skaitmeninių žaidimų mokymo metodu ir jį taikyti mokant vaikus, turinčius mokymosi sunkumų.
 • Sukurtos sklaidos priemonės (tokios kaip projekto interneto svetainė, naujienlaiškiai ir kt.) ir veikla (viešinimo renginiai, konferencijos), skirtos skleisti informaciją apie projektą bei

specifinių ir naujoviškų metodų taikymo svarbą mokant užsienio kalbų vaikus, turinčius mokymosi sunkumų.

Projekto partneriai:

Projektą įgyvendina 8 partneriai iš Lietuvos, Graikijos, Kipro, Ispanijos, Italijos ir Slovėnijos.

 • P-consulting.gr – IT, mokymų ir konsultavimo įmonė, įsikūrusi Patras mieste, Graikijoje. Pagrindinis įmonės tikslas – teikti kokybiškas IT ir verslo konsultacijų paslaugas visų ekonomikos sektorių bendrovėms ir įmonėms, mokymo paslaugas, skirtas įvairių tikslinių grupių poreikiams tenkinti, daugiausia dėmesio skiriant tinklaveikos ir internetinių švietimo platformų kūrimui, projektų valdymo ir vystymo paslaugas.
 • ELLINIKI SCHOLI OLYMPION – mokykla Paliometocho mieste, kuris priklauso Nikosijos regionui, Kipre.
 • Open Europe – švietimo paslaugų asociacija, pelno nesiekianti organizacija, įsikūrusi Reus mieste, Katalonijoje. Jos tikslas – padėti jaunimui ir suaugusiesiems, dirbantiems su jaunimu susijusiose srityse, dalyvauti Europos švietimo programose. (Ispanija)
 • ERROTU TALDEA S.L.P. – nedidelė organizacija, dirbanti specializuotos architektūros ir senėjančios visuomenės, ypač demencijai pritaikyto dizaino srityje. Ji dirba dviem kryptimis: viena vertus, konsultuoja ir moko, kita vertus, valdo ir rengia projektus bei planuoja, ir visa tai orientuota į žmonių, ypač pagyvenusių žmonių, gyvenimo kokybės gerinimą kuriant aplinką. ERROTU įkūrėjai turi didelę patirtį verslumo ir kokybės vadybos procesų srityje. Jie yra dirbę konsultacinį darbą viešosiose ir privačiose institucijose, kokybės vadybos, projektų valdymo, mokymų srityse, taip pat buvo pranešėjai keliuose kongresuose ir forumuose. (Ispanija)
 • Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga – didžiausia švietimo darbuotojams atstovaujanti profesinė sąjunga Lietuvoje.
 • Forma.Azione – 1997 m. įkurta profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja. 2003 m. ji tapo akredituotu regioniniu mokymo centru, o nuo 2002 m. turi ISO 9001 sertifikatą, skirtą profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymosi paslaugų kūrimui ir teikimui (Italija).
 • OMNIS – nuo 2010 m. ji yra Umbrijos regiono akredituota mokymo agentūra, atsakinga už švietimo ir mokymo politiką bei programas. (Italija)
 • LJUDSKA UNIVERZA PTUJ – 2019 m. Ptujaus liaudies universitetas šventė savo 80-ąsias įsteigimo metines, kurio įkūrėjai buvo Ptujaus akademikų bendruomenė. Tai vienas iš seniausių universitetų Slovėnijoje. Universitete kuriamos programos, skirtos asmeniniam tobulėjimui, sėkmingam profesijos atlikimui, sudaromos sąlygas baigti formalųjį švietimą, rūpinamasi sveika ir kokybiška senatve, sprendžiami Europos bendrijos iššūkiai, ieškoma inovatyvių gerosios patirties pavyzdžių, sudaromos sąlygos magistrantūros studijoms, kelių užsienio kalbų mokymuisi, stiprinamos žinios apie šiuolaikines technologijas , socialines kompetencijas ir švietimą kaimo vietovėse.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia:

Projekto Facebook paskyra: 

LŠMPS skelbta informacija apie šį projektą:

2023-12-07 https://www.svietimoprofsajunga.lt/startuoja-naujas-erasmus-projektas-focus-skirtas-kalbu-mokymosi-itraukiu-priemoniu-kurimui/