Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Pedagogų darbo laikas ir viršvalandžiai

Atsižvelgiant į tai, kad Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, kuris leido pedagogams dirbti ilgiau kaip 36 val. per savaitę, 2017 m. liepos 1 d. neteko galios, ėmė vystytis interpretacijos kokia yra maksimali pedagogo darbo savaitės trukmė, kaip tai turi būti įforminta ir apmokama.

Kilus šioms diskusijoms, LŠMPS konsultavosi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pateikiame trumpą Valstybinės darbo inspekcijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės specialistų išaiškinimo apibendrinimą.

Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, esant abiejų darbo sutarties šalių aiškiai išreikštai valiai (rašytinis susitarimas), gali būti papildomai susitariama (galiojančioje darbo sutartyje ar sudarant susitarimą dėl papildomo darbo) dėl darbo masto (darbo krūvio) padidinimo, kitos darbo funkcijos atlikimo, taip pat gali būti numatomas darbo funkcijos padidinta apimtimi apmokėjimas. Tokiu atveju, pedagogas vienoje įstaigoje gali dirbti iki 60 val. per savaitę, vadovaujantis Darbo kodekso 114 str. 2 p., tačiau tai turi būti išimtiniai atvejai, o ne taisyklė.

VDI nuomone, nesant tarp darbo sutarties šalių sudaryto ir darbo sutartyje įforminto susitarimo dėl tos pačios funkcijos atlikimo padidinta apimtimi bei šiuos darbus išimtinėse situacijose atliekant darbdavio nurodymu, įprastą darbo laiko trukmę viršijantis darbas turėtų būti laikomas viršvalandiniu ir apmokamas DK nustatyta tvarka.

Taigi, jei darbuotojas su darbdaviu raštu susitaria, kad darbuotojas dirbs papildomai ir už tai gaus sutartą atlygį, tai nėra laikoma viršvalandiniu darbu, o susitarimu dėl papildomo darbo ir tokiu atveju darbuotojui leidžiama dirbti iki 60 val. per savaitę. Jei darbdavys davė vienkartinį nurodymą dirbti ilgiau, toks darbas turėtų būti laikomas viršvalandiniu ir apmokamas Darbo kodekso 115 str. nustatyta tvarka.

LŠMPS informacija