Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Dėl darbo poilsio dieną

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (toliau – LŠMPS) atkreipia dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodekso) 144 str. 1 d. už darbą poilsio dieną (šeštadienį), kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Darbo kodekso 144 str. 5 d. numatyta, kad darbuotojo prašymu darbo poilsio dienomis darbo laikas, padaugintas iš šio straipsnio 1 d. nustatyto dydžio, gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko. Darbo kodeksas numato darbuotojo bei darbdavio susitarimo teisę dėl alternatyvios kompensavimo formos poilsiu, už tą poilsį mokant dvigubai (suteikiant dvi apmokamas dienas). Kadangi už darbą poilsio dieną imperatyviai yra mokamas dvigubas tarifas, todėl darbuotojui pasirinkus, o darbdaviui sutikus darbą poilsio, švenčių dienomis kompensuoti Darbo kodekso 144 str. 5 d. numatyta tvarka, t. y. jeigu šalys susitarė dėl alternatyvaus kompensavimo būdo (pasirinko apmokamą poilsį), jam suteikiamos dvi poilsio dienos, kurios pridedamos prie kasmetinių atostogų.

Atkreiptinas dėmesys, kad Darbo kodekse nustatytas padidintas poilsio dienos apmokėjimo tarifas nesiejamas su vidutiniu darbo užmokesčiu, todėl šiam dydžiui nustatyti nėra taikoma darbo kodekso 145 str. numatyta vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, o darbuotojui mokamas ne mažesnis kaip dvigubas tos darbo dienos darbo užmokestis.

Atsižvelgiant į Darbo kodekso 25 str. 2 d. nustatytą imperatyvią taisyklę, kuri numato, kad komunikacija įstaigoje turi būti pateikiama tik raštu, darbuotojo sutikimas dirbti poilsio dieną ar darbdavio ir darbuotojo susitarimas už darbą poilsio dieną atlyginti Darbo kodekso 144 str. 5 d. nustatyta tvarka, turi būti įforminti raštu, vadovaujantis įstaigoje galiojančia dokumentų pateikimo ir komunikacijos tvarka.

LŠMPS primena, kad skiriant darbuotoją dirbti jo poilsio dieną, turi būti užtikrinamos visos garantijos, kurias numato Darbo kodeksas, ir kurios yra aptartos aukščiau.

LŠMPS informacija