Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Mokytojų veiklos ataskaitos: ar didinsime popierizmo kalną?

Viena iš mokytojų keliamų švietimo sistemos bėdų – vis didėjantis popierizmas. Nors neteko skaityti mokslinių ar kitokių studijų apie popierizmo gimimo ir plitimo priežastis, bet kiekvienas mokytojas, ar kitas švietime dirbantis žmogus, turi savo didesnę ar mažesnę patirtį susijusią su popierizmu. Nepretenduodamas į visaapimančius apibendrinamus, pabandysiu atskleisti savo patirtį ir suvokimą apie tai, iš kur ir kodėl mokyklose gimsta ir tarpsta idėjos apie naujų popierių kūrimą.

Prieš metus mokyklose buvo pradėta įgyvendinti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarka, kurios vienas iš tikslų – sunorminti mokytojo dirbamus darbus ir apmokėti už juos. Kad ir kaip paradoksaliai nuskambėtų, šis seniai lauktas žingsnis sukėlė ir neigiamų, iš anksto sunkiai prognozuojamų, pasekmių. Iki šiol buvusi situacija, kai nebuvo aiškiai įvardinti mokytojo pareigybei priskirti darbai ir iš esmės nebuvo numatytas adekvatus apmokėjimas už juos, mokyklų vadovai ir savivaldybių švietimo padalinių valdininkai nelabai suko galvas ką ir kaip dirba mokytojai pravedę pamokas.

Tačiau etatinio apmokėjimo įvedimas situaciją pakeitė. Nuo praeitų mokslo metų daugelis mokytojų pagaliau pasirašė darbo sutartis, o jų darbo funkcijoms nustatyti buvo surašyti pakankamai detalūs pareigybės aprašymai. Visa tai vainikavo už numatytus darbus mokamas atlyginimas (tiesa, ne visada pakankamas). Atrodo, jog galima tik džiaugtis žingsniu į priekį ir galvoti kaip žengti tolesnius žingsnius, nustatant tiek didesnį, tiek ir teisingesnį mokytojų atlyginimą. Tačiau ne visiems tokios permainos atnešė džiaugsmą.

Kuo arčiau mokslo metų pabaiga, tuo dažniau iš mokyklų pasigirsta žinių apie tai, kad mokytojams siūloma atsiskaityti už nuveiktus darbus. Kol kas neteko išgirsti teisinių argumentų, grindžiančių tokių ataskaitų reikalavimą, tačiau mokyklų vadovai ir švietimo padalinių specialistai randa savotiška logika grįstų argumentų. Suprask, jei mokytojui yra mokama už darbus, tai ir privalu atsiskaityti už juos. Tačiau tik visiškai nesusidūrusiam su mokyklos veikla, toks reikalavimas gali pasirodyti logiškas. O mokytojams jis atrodo (bent turėtų atrodyti!) absurdiškas.

Kokius darbus dirba mokytojas? Veda pamokas ir papildomo ugdymo užsiėmus, ruošiasi jiems, taiso rašto darbus ir juos vertina, bendrauja su mokiniais bei jų tėvais, kelia savo kvalifikaciją, organizuoja ir dalyvauja mokykloje vykstančioje veikloje. Visos šios veiklos vienaip ar kitaip yra planuojamos. Vienos kiekvieno mokytojo dėstomo dalyko teminiuose planuose, kitos –mokyklos planuose. Visas šias veiklas prižiūri mokyklos administracija – direktorius ir jo pavaduotojai. Tuo pat metu, kiekviena mokykla turi savivaldybės švietimo padalinyje dirbantį kuratorių, kurio pareiga prižiūrėti kaip kuruojamoje mokykloje vyksta ugdomoji bei kita veikla. Galų gale, nė vienas mokytojas nedirba pogrindyje – visi jo darbai, nuo pamokų vedimo iki dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo renginiuose yra vieši. Bet nežiūrint į visa tai, po mokyklas klaidžioja štai tokių ataskaitų šmėkla.

Prieš sutikdamas pildyti tokią ar panašią lentelę, mokytojas nors sau turėtų atsakyti į kelis klausimus. Pirmas klausimas – kam rašyti kokius bendruomenei darbus atliko mokytojas (1 eilutė), juk direktorius apie tai ir taip žino, nes pats savo įsakymu tas valandas skyrė? Tas pats ir dėl dalyvavimo mokymuose (5 eilutė), kuriuos mokykloje organizavo ar rašė įsakymą vykti į švietimo centrą tas pats direktorius? Antras klausimas –  kam reikalinga vieša išpažintis apie sunkumus, nesėkmes bei sėkmes (2, 3, 4 eilutės), jei pats mokytojas turi teisę laisvai rinktis veiklos būdus bei metodus, o viešume yra nuolat deklaruojamas pasitikėjimas mokytoju kaip profesionalu. Trečias klausimas – kam iš anksto rašyti apie tai ko norėtų mokytojas atsisakyti ir ką kita dirbti kitais mokslo metais (8 ir 9 eilutė), jei direktorius ir mokytojas apie turės kalbėti akis į akį tik tada, jei bus keičiamos  darbo sutarties sąlygos. Ketvirtas klausimas – kokie gali būti ypatingi mokytojo veiklos tikslai ir užduotys (7 eilutė) ateinančiais mokslo metais ir kuo jie skirsis nuo šiųmečių? Penktas klausimas – kokį veiklos planą mokslo metams (11 eilutė) turi turėti mokytojas be savo dalyko teminio plano?

Ir jei nerasite racionalaus atsakymo į šiuos klausimus, siūlau pagalvoti ar tai nėra elementarus niekam nereikalingo ir visus erzinančio popierizmo kūrimo pavyzdys. O jei mokyklos direktorius (dažnai apeliuodamas į savivaldybės švietimo padalinį) ir toliau spaus rašyti tokią ataskaitą, vertėtų jo paklausti (atsakymo geriau prašyti raštu!) kokiais teisės aktais grindžiamas toks reikalavimas ir kokios bus teisinės šių ataskaitų vertinimo pasekmės?

P.S.Pabaigai išsakysiu savo asmeninę nuomonę, kodėl gimsta tokių ataskaitų planai. Pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, visiems darbuotojams  yra formuojamos metinės veiklos užduotis, yra atsiskaitoma už jų vykdymą ir pagal tai nustatoma kintamoji atlyginimo dalis. Mokytojams tokios procedūros nenumatytos ir dažnam direktoriui sunku susitaikyti su mintimi, kad jie neturi šio „vėzdo“ prieš mokytojus, todėl bando jį patys „išrasti“ ir mokytojų rankomis įdiegti į mokyklos gyvenimą. Ir tik nuo mokytojų teisinio išprusimo ir tvirtos pilietinės pozicijos priklausys ar tokia ataskaita papildys vis labiau didėjantį popierinį Everestą Lietuvos švietime.

LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius