Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Kaip elgtis, kai vadovas įteikia raštą dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo?

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) iš savo narių gauna paklausimus, kaip elgtis, kai švietimo įstaigos vadovas įteikia raštą apie galimą darbo sutarties sąlygų pakeitimą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (rašto kopija pridedama, užtušuota rašto informacija LŠMPS yra žinoma).

LŠMPS informuoja, kad LR Darbo kodekso (DK) 45 str. numato darbdavio teisę siūlyti darbuotojui dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis. Vadovaujantis minėtu DK straipsniu, darbdavys, siekdamas pakeisti darbo sutarties sąlygas, privalo pateikti tikslų ir aiškų pasiūlymą darbuotojui dėl sutarties sąlygų keitimo, kuriame aiškiai turi būti nurodytos darbo sutarties keitimo priežastys, kokios sutarties nuostatos yra keičiamos ir kaip jos bus reglamentuotos pakeistoje darbo sutartyje. Taip pat privalo būti apibrėžtas DK 45 str. 2 d. nurodytas terminas, per kurį darbuotojas gali apsispręsti dėl sutikimo ar nesutikimo dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis. 

LŠMPS gautas dokumento pavyzdys paruoštas nesivadovaujant LR DK.

LŠMPS rekomenduoja mokytojams tokio dokumento iš vadovo nepriimti ir pagrįstai reikalauti dokumento turinį suderinti su DK . Nepasirašymas teisinių pasekmių nesukels (galbūt tik kai kurių vadovų tam tikrą erzelį).  Vadovaujantis VDI aiškinimais ir teismų praktika, pasiūlymas keisti darbo sutarties sąlygas turi būti aiškus, konkretus, motyvuotas, aiškiai suformuluotas. Šiuo atveju neaišku, nei kokias sąlygas į kokias keičia, taip pat suprantam, kad gali keisti,  o gali ir nekeisti. LR DK 45 str. 2 d. sako, kad darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokesti negali būti priežastis nutraukti darbo sutartį.

Taip pat LŠMPS primena, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., mokytojams pradėjus taikyti etatinio darbo apmokėjimo tvarką, su jais turėjo būti pasirašytos neterminuotos darbo sutartys, kuriose, vadovaujantis LR DK 112 str., turėjo būti nurodyta tiksli metinė darbo laiko norma (etatas ar jo dalis). Pažymime, kad, nesikeičiant švietimo įstaigos ekonominėms sąlygoms  (nemažėjant finansavimui, nesikeičiant mokykloje esančių klasių komplektų skaičiui ir jų dydžiams, etc.), nėra jokio teisinio pagrindo mažinti mokytojų darbo krūvį.

LŠMPS informacija