Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS pirmininko Egidijaus Milešino susitikimas su Rokiškio susivienijimo atstovais

Lapkričio 18 d. Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo rajono švietimo įstaigų profesinių organizacijų pirmininkai, įstaigų vadovai ir Lietuvos švietimo ir mokslo porfesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas. Pagrindinis aptartas klausimas – lapkričio 28 d. organizuojamas įspėjamasis streikas.
E. Milešinas supažindino susirinkimo dalyvius su priežastimis, nulėmusiomis mūsų sprendimą organizuoti streiką, atsakė į gausiai susirinkusiųjų užduodamus klausimus bei išklausė žmonių nuomones.
Rokiškio susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas ragino įstaigų vadovus ir profesinių sąjungų aktyvistus drauge spręsti su streiko organizavimu iškylančius klausimus bei nesudaryti
dirbtinių kliūčių streikuojantiems.
Planuojama, kad Rokiškio rajone streike dalyvaus nuo 8 iki 10 švietimo įstaigų.
LŠMPS informacija