Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Kretingos raj. susivienijimo vadovų susitikimas su meru

Nuvilnijus rinkiminei bangai, LŠMPS Kretingos raj. susivienijimo pirmininkė Eugenija Daniuk ir aktyviausi rajono profesinių organizacijų pirmininkai, susitiko su naujai išrinktu Kretingos miesto meru Antanu Kalniumi palinkėti jam sėkmės darbuose ir pozityvaus bendradarbiavimo su profesine sąjunga.

Susitikimo metu buvo aptarta švietimo situacija Kretingos rajone. Merui priminta apie pradėtų darbų tęstinumą ir svarbą atnaujinti derybas dėl kolektyvinės sutarties.

Kretingos raj. susivienijimo pirmininkė pažymėjo, kad Kretingos raj. savivaldybės švietimo skyriui likus be vadovo, labai svarbu, kad būtų užtikrintas sklandus darbas ir valstybės lygmeniu formuojamos švietimo politikos įgyvendinimas.

Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl VšĮ  Verslo  ir Technologijos  mokyklos problemų – kokia vizija, programos, ateitis?

E. Daniuk tiki, kad tik bendras rajono valdžios ir profesinės sąjungos darbas lems gerėjančias švietimo darbuotojų ekonomines ir socialines sąlygas bei užtikrins švietimo kokybę rajone.

LŠMPS Kretingos raj. susivienijimo informacija