Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Kupiškio rajono pagalbos mokiniui specialistai ėmėsi rodyti pavyzdį kitiems, kad už savo teises ir orumą reikia pakovoti

Ne vienoje Lietuvos savivaldybėje, prisidengiant lėšų trūkumu, ruošiamasi mažinti (o kai kur jau ir mažina!) pagalbos mokiniui specialistų skaičių. Vietos valdininkai, tarsi užmiršdami, kad pagalbos mokiniui teikimas yra savarankiška savivaldybės funkcija, bando kaltų ieškoti kitur, bet ne savo apleistame kieme. Iškalbinga Kupiškio rajono mero D. Bardausko frazė: “Visos strėlės į Vilnių!”. Ir taip sako meras, kurio savivaldybėje kitoms reikmėms 2018 metais nepanaudota ir kitoms socialinėms reikmėms perskirstyta daugiau nei 900 000 Eur socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams skirtų lėšų. Nuo 2019 metų šias lėšas galima panaudoti ir pagalbos mokiniui specialistų etatų išlaikymui, tačiau panašu, kad savivaldybės, apsimesdamos, kad to nežino, neskuba pasinaudoti šia galimybe. Belieka iniciatyvos laukti iš rajoninių profesinės sąjungos organizacijų, kurioms puikus pavyzdys yra kupiškėnų iniciatyva. Beje, panašų žingsnį jau žengė ir Švenčionių rajono profesinė sąjunga.

Liepos 2 d. LŠMPS pirmininkas E. Milešinas lankydamasis Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykloje susitiko su šios mokyklos profesinės sąjungos pirmininke, LŠMPS Kupiškio raj. susivienijimo pirmininke, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri laikinai eina direktorės pareigas ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Susitikimo tikslas buvo sutarti, kokiomis sąlygomis bus nutraukta darbo sutartis su profesinės sąjungos nare – socialine pedagoge, kuriai dėl savivaldybės valdininkų priimtų neracionalių sprendimų buvo pasiūlyta dirbti sumažintu krūviu nuo 1 iki 0,3 etato. Profesinės sąjungos narė vertindama savo orumą atsisakė dirbti sumažintu krūviu. Rezultatas – pasirašytas šalių susitarimas, kuris yra palankus profesinės sąjungos narei.

Taip pat, kaip viena iš problemų buvo įvardintas apie 100 tūkst. eur. trūkumas, kad būtų galima išsaugoti darbar rajone esamų pagalbos mokiniui specialistų skaičių. Kaip lengviausią problemos sprendimo būdą savivaldybė pasirinko masinį šių specialistų etatų mažinimą arba jų drastišką apkarpymą.

Dar kartą buvo mestas kaltinimas, kad dėl visų problemų rajone yra kaltas tik Vilnius ir skirtas nepakankamas finansavimas.

Ugdymo įstaigų vadovams belieka rugpjūčio mėnesį (liepos mėnesį tarybos posėdis nevyks) drauge kreiptis į Kupiškio rajono savivaldybės tarybą, kad peržiūrint biudžetą, (kuris bus tikrai perskirstomas, nes į mokyklas ateis papildomas finansavimas mokytojų darbo užmokesčiui nuo rugsėjo 1 d. pradedant įgyvendinti antrąjį mokytojų etatinio darbo apmokėjimo etapą) būtų skiriamas papildomas finansavimas pagalbos mokiniui specialistų etatų išsaugojimui.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba turi prisiimti atsakomybę ir skirti papildomą finansavimą šių specialistų etatų išsaugojimui, jeigu jiems yra svarbus kiekvienas mokinys.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.temainfo.lt/kupiskio-rajono-tarybos-sprendimu-susirupino-svietimo-ir-mokslo-profesine-sajunga/?fbclid=IwAR1tIP5vqbjj-fJbtguA8LIAIgzuxLVlIJXUOFSVx7jYYgwa0ZXbJocB5W0

LŠMPS Kupiškio raj. susivienijimo informacija