Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

2020 metai taip toli ir tuoj pat: ar esame pasirengę?

Šiemet pavasaris Briuselyje nedžiugina šiluma, bet šios savaitės pradžios niūrumą prasklaidė čia vykęs Politikos mokymosi forumas dėl kvalifikacijų kėlimo ateities vizijos, kurį kartu organizavo EESRK ir Cedefop. (http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/second-policy-learning-forum-upskilling-pathways-vision-future )

Į forumą susirinko daugybė švietimo politikos formavimo ekspertų – Europos Komisijos, socialinių partnerių, ES šalių ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Lietuvai forumo dalyviai siunčia rimtą įspėjimą, nes, remiantis Cedefop ekspertų duomenimis, apskaičiuota, kad Lietuvoje suaugusiųjų, kuriems gali prireikti kvalifikacijos kėlimo, dalis svyruoja nuo 25,9 % iki 34,5 % visų suaugusiųjų, t. y. nuo 402 iki 534 tūkst. Suaugusiųjų. Būtent tokiam skaičiui žmonių trūksta veiklos skaitmeninėje erdvėje žinių bei įgūdžių. Tai labai rimta problema.

Nors pripratome girtis, kad turime sparčiausią internetą, kad viską darome elektroniniu būdu ir pamažu atsikratome popierizmo. Tačiau Europos Komisijos Cedefop agentūros duomenimis, Lietuva, lyginant tiek su Europos vidurkiu, tiek su šioje srityje pirmaujančiomis ES šalimis, yra tarp atsiliekančių pagal suaugusiųjų, kurie niekada nesinaudoja kompiuteriu, mažai naudojasi internetu bei turi nemažai problemų sprendžiant technologinius iššūkius, skaičių.Labiausiai kompetencijų trūksta Lietuvos bedarbiams: 35-54 metų neaktyviems suaugusiems ir 25-34 metų bei 55-64 metų asmenims, nedalyvaujantiems švietime, mokyme ar darbo rinkoje. Viešoje erdvėje dažnai girdime, kad nemažai investuojama į žmogų, tačiau skaičiai visgi rodo, kad investavimas eina „pro šalį“, tad diskusijos reikia ne tik Briuselyje, bet ir Lietuvoje.

Mano nuomone, vienas svarbiausių šio dviejų dienų renginio rezultatų – visų dalyvių suvokimas, kad stiprus socialinis dialogas ir socialinių partnerių bei kitų suinteresuotų šalių įtraukimas į kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų tobulinimo sistemos kūrimą ir įgyvendinimą yra vienas iš sėkmės garantų. Buvo labai smagu matyti forumo dalyvius vieningai sutariančius dėl mažas kompetencijas turinčių suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo tikslų ir uždavinių. Tokia vienybė leidžia tikėtis, kad esamus šalių skirtumus galima įveikti diskutuojant ir susitariant.

Artėjant 2020 metams mūsų visuomenė susiduria su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, viešųjų paslaugų skaitmeninimu ir jo padariniais darbo bei žmonių ateičiai, technologiniais pokyčiais, klimato kaita, senėjančia visuomene ir socialine įtrauktimi. Nors Europai reikia tobulinti ir išlaikyti aukšto lygio darbuotojų įgūdžius ir kompetencijas, kad išliktų konkurencinga ir novatoriška, tačiau skaitmeniniai įgūdžiai yra būtini ne tik norint patekti į darbo rinką, bet ir bendrai pažangai. Jie taip pat yra būtini asmeniniam žmogaus augimui bei jo gerovei, taip pat ir aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime. Akivaizdu, kad tiems, kurie nesugebės prisitaikyti prie naujų iššūkių ir esminių išbandymų reiks nemažai pagalbos, tik ar mes pasirengę ją suteikti.

LŠMPS tarptautinės veiklos vadovė ir EESRK narė Tatjana Babrauskienė