Dienos naujiena

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga pateikė pasiūlymus būsimam nacionaliniam susitarimui dėl švietimo

2019-2020 mokslo metų išvakarėse ir jiems prasidėjus, pagarsinti aukščiausių šalies politikų samprotavimai apie nacionalinio susitarimo dėl švietimo būtinumą.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), ne vienerius metus pasisakydama už nuoseklią bei sąžiningą švietimo politiką, besąlygiškai palaiko tokio susitarimo idėją. Tačiau karti ankstesnių metų patirtis verčia nuogąstauti, kad, tariantis dėl esminių švietimo problemų, vėl bus pamiršti mokytojas su mokiniu – svarbiausi švietimo sistemoje veikiantys asmenys.

Siekdama, kad mokytojo profesijos prestižas neliktų tuščia deklaracija, LŠMPS mano, kad į būsimą nacionalinį susitarimą dėl švietimo turi būti įtrauktos ir  nuostatos, susijusios su mokytojo darbo sąlygų gerinimu bei jo socialinių garantijų užtikrinimu.

Rugsėjo 16 d. LŠMPS pateikė LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui šiuos pasiūlymus nacionaliniam susitarimui dėl švietimo:

  1. Norint sukurti visuomenės poreikius tenkinančią švietimo sistemą, nuosekliai didinti finansavimą – skirti ne mažiau kaip 6 procentus šalies bendrojo vidaus produkto, taip pat laikytis švietimui skirtų asignavimų kasmetinio didinimo principo ir ne vėliau kaip 2030 m. pasiekti ne mažiau kaip 8 procentus šalies bendrojo vidaus produkto.
  2. Visi pedagoginių darbuotojų darbo sąlygų pokyčius lemiantys sprendimai turi būti suderinti su jų interesams atstovaujančiomis švietimo profesinėmis sąjungomis švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje, o sprendimai dėl ugdymo turinio bei proceso – su atitinkamomis dalykinėmis bei profesinėmis asociacijomis.
  3. Turi būti sukurta skaidri, tvari ir visuotinai pripažinta pedagogų darbo kokybės vertinimo sistema, leidžianti objektyviai vertinti mokytojo veiklą tiek mokyklos, tiek nacionaliniu lygiu.
  4. Pasitikėjimas pedagogu turi būti realus, o ne deklaratyvus, ir jis turi prasidėti nuo mokytojo, mokinio ir jo tėvų teisių bei pareigų subalansavimo, atsisakant dabar galiojančio besąlygiško mokinio teisių suabsoliutinimo.
  5. Pedagoginiams darbuotojams turi būti suteikta reali galimybė kelti savo kvalifikaciją inovatyviais metodais bei priemonėmis, taip sukuriant prielaidas kokybiškiems ugdymo rezultatams.
  6. Pedagoginiams darbuotojams turi būti užtikrintas orus ir konkurencingas darbo užmokestis, lyginant jį su šalies viešojo sektoriaus atlyginimo vidurkiu.
  7. Naudojantis galimybe kaupti profesiniuose pensiniuose fonduose, didelį pedagoginio darbo stažą turintiems pedagoginiams darbuotojams turi būti suteikta teisė į išankstinę pensiją, neprarandant SODROS garantijų.

LŠMPS informacija