Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Svarbu: nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja „Darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo” ir „Veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo” pakeitimai

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Darbo grupės  etatiniam mokytojų darbo apmokėjimui tobulinti pasiūlymus, buvo patvirtinti mokytojų etatinį darbo apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
1. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio  mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo pakeitimai:
2. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio  mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašo ir Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo pakeitimai:
Pridedame šiuo metu galiojančius teisės aktus:
Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išvadą rengiamas Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei  aprašo pakeitimas, pagal kurį numatyta atsisakyti
šio aprašo 9 punkto dėl mokytojo veiklų mokyklos bendruomenei sąrašo ir sutartų rezultatų skelbiamo viešai.
LŠMPS informacija