Dienos naujiena

LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo karantino metu

Reikalavimai vaikų priežiūros paslaugų organizavimui:

 1. Vaikų priežiūros paslaugos gali būti organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai gali dirbti tik vienoje grupėje, vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų ir darbuotojų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, tiek lauke.
 2. Prie įėjimų į įstaigą turi būti pateikta informacija, kad atvedantys ir paimantys iš įstaigos vaikus asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).
 3. Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose vykdoma grupių veikla turi būti sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
 4. Vaikų priėmimas pagal galimybes organizuojamas taip, kad būtų išvengta tėvų lankymosi grupės patalpose.
 5. Nerekomenduojama įstaigos lankyti vaikams sergantiems lėtinėmis ligomis.
 6. Vaikų tėvai (gobėjai) turėtų būti informuojami apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo riziką, jei vaikas gyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis).
 7. Turi būti vertinama visų priimamų į grupę vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) negali būti priimami dalyvauti grupės veikloje. Rekomenduojama, kad įstaigos darbuotojai vykdantis vaikų priėmimą  dėvėtų vienkartinę veido kaukę.
 8. Vienam vaikui patalpose, kuriose teikiamos priežiūros paslaugos, turi būti skiriamas ne mažesnis kaip 4 kv. m. plotas (neįskaičiuojamos tualetų, prausyklų, virtuvėlių ir kitos pan. erdvės).
 9. Vaikai turi būti maitinami toje pačioje grupėje kur yra teikiamos priežiūros paslaugos. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendroje valgymo salėje, valgyti vaikai turi eiti po vieną grupę pagal iš anksto parengtą maitinimo grafiką. Maitinimas Švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.
 10. Draudžiama organizuoti bendras veiklas kelioms grupėms. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinama ir išvalomos.
 11. Kitas bendras patalpas (pvz., laiptines, koridorius), taip pat dažnai liečiamus paviršius tose patalpose (turėklus, šviesos jungiklius, rankenas) rekomenduojama valyti ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu.
 12. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.
 13. Patalpos, kuriose organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai turi būti valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.
 14. Rekomenduojama įvertinti vaikų priežiūrai reikalingus žaislus, priemones ir naudoti tas, kurias galima valyti ar skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
 15. Įstaigoje privalo būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, rankšluosčius rekomenduojama naudoti vienkartinius).
 16. Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės.
 17. Aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje atliekama atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf):
 18. Lauko žaidimų erdvės turi būti suskirstytos atskiroms grupėms. Jei tokios galimybės nėra, į lauką vaikai turėtų būti vedami pagal iš anksto sudarytą grafiką.
 19. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuojami jo tėvai (globėjai). Jei vaikui pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams) turi būti rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga turi informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bei bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją
 20. Organizuojant vaikų priežiūros paslaugas pasitelkiamas visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašu, ar kitas savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovas.

Reikalavimai darbuotojams:

 1. Įstaigoje draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.
 2. Nerekomenduojama tiesiogiai su vaikais dirbti darbuotojams, kurie priskiriami rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis).
 3. Įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad įstaigoje dirbtų darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.). Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima.
 4. Darbuotojai turi būti informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į darbą vykti draudžiama.
 5. Darbuotojų sveikata turi būti vertinama kasdien prieš patenkant į įstaigos patalpas turi būti matuojama jų kūno temperatūra. Darbuotojus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant turi būti nušalinami nuo darbo, jiems turi būti rekomenduota konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš paties darbuotojo apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga turi informuoti NVSC bei bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją.

LŠMPS informacija