Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Startuoja naujas Erasmus+ projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus”

Šių dienų mokyklos ar kitos ugdymo įstaigos kasdienybę sunku įsivaizduoti be kompiuterinių technologijų. Prasidėjusi Covid-19 pandemija, mokyklų uždarymas ir visas ugdymo proceso perkėlimas į nuotolį privertė mus visus į mokymo procesą ir jo organizavimą pažvelgti iš naujo. Didžiausias dėmesys iš pradžių buvo skiriamas turimų išteklių atnaujinimui ir bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių ugdymo prieinamumo užtikrinimui, deja, bet ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigos ir vėl buvo paliktos nuošalyje.

Paradoksalu, bet būtent šiose įstaigose galime įžvelgti didžiulį potencialą ir atrasti daugybę neišnaudotų galimybių, kaip galima sėkmingai integruoti informacines komunikacines technologijas (IKT) į ankstyvąjį vaikų ugdymą. Juk didžiausią klaidą darome manydami, kad vaikų ugdymas prasideda tik mokykloje.

Atsižvelgiant į realų poreikį stiprinti ankstyvojo ugdymo mokytojų įgūdžius darbui su skaitmeniniu turiniu ir priemonėmis, kilo idėja teikti paraišką Erasmus+ projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų prisitaikymas prie skaitmeninio amžiaus“. Šis projektas yra keturių Europos Sąjungos valstybių partnerių – Lietuvos, Italijos, Graikijos ir Ispanijos – kelionė mokymosi, keitimosi geriausiomis praktikomis ir tarptautinio bendradarbiavimo keliu, kuri truks iki pat 2023 metų pabaigos.

Projekto partneriai tiki IKT galia, kuri motyvuoja ir skatina vaikus plėsti jų pasaulio suvokimo lauką, bendravimą ir mąstymą bei ugdyti jų vertybių spektrą. Mokytojai turėtų įtraukti vaikus į veiklą, kuri padėtų jiems išmokti pažinti skaitmeninį turinį, tinkamai išnaudoti visas IKT teikiamas galimybes ir į jiems įprastus užsiėmimus pažvelgti inovatyviai ir kūrybiškai.

Projektu siekiama prisidėti prie socialinio vystymosi ir visuomenės gerovės stiprinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą kurti naujovišką turinį ir jį panaudoti savo pačių ugdymosi procese. Taip pat siekiama padėti mokytojams dalytis gerąja patirtimi ieškant inovatyvių būdų perteikti mokomąją medžiagą, ypatingai gebant išnaudoti IKT priemonių teikiamas galimybes ir į šį kūrimo procesą įtraukti animacijos kūrimą ir jos naudojimą vaikų ugdymo procese.

Projekto tikslas yra ne tik suteikti mokytojams galutinį projekto veiklų metu sugeneruotą produktą, bet ir paskatinti juos kurti savo priemones, kurias galėtų panaudoti darbui su savo ugdytiniais. Svarbu tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sektoriaus skaitmeninimą, įtraukiant animacinio turinio kūrimą ir stiprinti kokybės užtikrinimą.

Projekto partneriai:

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (Lietuva)

Marijampolės lopšelis – darželis „Rūta“ (Lietuva)

P-consulting (Graikija)

Centro San Viator (Ispanija)

FORMA.Azione (Italija)

Santa Croce Maria Montessori vaikų darželis (Italija)

Labai skirtinga projekto partnerių patirtis, nacionaliniai ir kultūriniai aspektai leis pasiekti iškeltus tikslus ir sukurti 3 vieną kitą papildančius intelektinius produktus:

  • IKT priemonių gerosios patirties sąvadą IU ir PU sektoriuje;
  • mokymo programą (įtraukiant mokymo platformą) IU ir PU mokytojams, kaip kurti mokomąjį turinį, pagrįstą IKT, ypatingą dėmesį skiriant animacijos kūrimui;
  • kokybės užtikrinimo sistemą, siekiant įvertinti, kaip skaitmeninės priemonės/ištekliai veikia 5 Kokybės principus (prieinamumą, darbo jėgą, mokymo planą, stebėseną ir vertinimą bei valdymą ir finansavimą).

Projektas jau prasidėjo ir š. m. sausio 11-12 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Patras mieste Graikijoje. Pandeminė situacija neleido susitikime gyvai dalyvauti atstovams iš visų partnerių šalių, bet tų pačių kompiuterinių technologijų dėka buvo galima į susitikimą prisijungti nuotoliniu būdu.

Gyvai projekto susitikime dalyvavo Pi-consulting, LŠMPS, Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ ir Centro San Viator atstovai.

LŠMPS atstovė Eglė Žukauskaitė visus projekto partnerius supažindino su projekto tikslais ir uždaviniais, kokių rezultatų tikimasi pasiekti po dvejų metų sėkmingai įgyvendinus projektą. Taip pat buvo pristatytas numatomas projekto poveikis šioms grupėms: IU ir PU mokytojams, vaikams, IU ir PU paslaugų teikėjams ir administracijos atstovams, projekto partnerių organizacijoms, suinteresuotoms šalims, švietimo institucijoms. Atkreiptas dėmesys buvo ir į poveikį regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu, kas rodo projekto aktualumą ir reikšmę. Kaip projekto tikslinės grupės buvo išskirti IU ir PU mokytojai bei personalas, IU ir PU institucijos bei 4-7 metų vaikai. Netiesioginėmis projekto tikslinėmis grupėmis buvo įvardyti tėvai, politikos formuotojai ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos.

Turbūt įdomiausia susitikimo dalis buvo projekto partnerių prisistatymas. Tai buvo pirma proga iš arčiau susipažinti vieni su kitais. Kaip maži vaikai susidomėję klausėme vieni kitų pasakojimų ir jau su nekantrumu laukėme kada visi galėsime gyvai susitikti, kada galėsime išbandyti Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rūta“ esantį multisensorinį kabinetą, kada galėsime apsilankyti įstaigoje, kurioje dirbo ir savo metodiką suformavo bei įgyvendino pati Marija Montessori. Ir klausantis vieniems kitų galima daryti išvadą, kad kiekvienas projekto partneris yra sukaupęs tiek patirties, kad ja nepasidalinti su plačiuoju pasauliu būtų pati didžiausia klaida ir praradimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sektoriui Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje ir Graikijoje.

Kiekvienas Erasmus+ projektas turi ir savo svarbiąją, formaliąją, tačiau susitikimų dalyvių mėgstamą dalį, kurią pristatė LŠMPS projektinės veiklos vadovė Inga Puiša, tai – projekto finansų valdymas ir paties projekto valdymas. Buvo pristatytos projekto veiklos – intelektinių produktų kūrimas ir su tuo susijusios veiklos, tarptautiniai mokymai, projekto viešinimo renginiai, tarptautiniai projekto partnerių susitikimai. Kiekvienas projekto partneris buvo supažindintas su jam projekte priskirtomis atsakomybės ir veiklomis. Verta pažymėti, kad projekte vykdomos veiklos yra susietos grandininiu principu, o tai reiškia, kad projekto įgyveninimui yra ypatingai svarbu laikytis projekto tvarkaraščio ir visas veiklas atlikti laiku.

Pi- consulting atstovė Charitini – Maria Skoulidi projekto partnerius supažindino su sklaidos planu. LŠMPS komunikacijos vadovė Eglė Žukauskaitė pagrindinį dėmesį skyrė vidinei partnerių komunikacijai. Partnerių tarpusavio bendravimui buvo pasirinktos šios platformos – Dropbox, WhatsApp ir Zoom. Kitas nuotolinis projekto partnerių susitikimas per Zoom platformą planuojamas kovo 8 d. Projekto internetinės svetainė ir Facebook paskyra yra kuriama, o į šį procesą yra įtraukti projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų vaikai. Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ atstovės į susitikimą atsivežė parodyti savo auklėtinių pieštas idėjas projekto logotipui. Taip pat laukiama tokių pačių piešinių ir iš Santa Croce bei Centro San Viator. Geriausių piešinių autoriams projekto partneriai yra numatę ir saldžius prizus, o jų idėjos turėtų būti pati geriausia inspiracija Pi-consulting komandai kuriant projekto vizualinį identitetą ir logotipą.

Po truputėlį jau įsibėgėja ir intelektinių produktų kūrimas, o birželio pradžioje jau suplanuoti tarptautiniai mokymai Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rūta“.

Pabaigai norisi pasakyti, kad pirmasis susitikimas buvo tik ilgos kelionės pradžia ir pirma projekto partnerių pažintis, kai visi buvome gerai nusiteikę, pilni idėjų ir minčių, bet kartu ir širdyje su nerimu laukiantys, ar mums pavyks ir kaip mums pavyks. Svarbu per visus 2 projekto metus nepamiršti, kad tik dirbdami kaip komanda galime iš tikrųjų sukurti turinį, kuriuo galės naudotis kiti kolegos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir pagaliau skaitmeniniame amžiuje neliksime nuošalyje.

LŠMPS informacija