Dienos naujiena

LŠMPS ragina užtikrinti profesinės sąjungos teisę į streiką ir kolektyvine derybas AB „Achema”

AB „Achema“ darbuotojai vasario 8 d., 8.00 val. pradėjo neterminuotą streiką!

Šiam streikui pritarė virš 80 proc. profesinės sąjungos narių – 30 proc. bendrovės darbuotojų. Tai parodė praeitų metų gruodį suorganizuotas slaptas profesinės sąjungos narių balsavimas dėl streiko paskelbimo.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga reiškia palaikymą AB „Achema“ darbuotojų streikui ir iškeltiems reikalavimams:

  • Darbuotojų tarifinį darbo užmokestį indeksuoti kartą per metus, dėl konkretaus indeksacijos dydžio ateinantiems metams susitarti iki metų pradžios.
  • Visiems darbuotojams skirti vienkartinį paskatinimą už metinius rezultatus, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.
  • Susitarti dėl ilgesnės nei numatyta Darbo kodekse viršvalandžių trukmės.
  • Darbo apmokėjimo sistemą nustatyti kolektyvine sutartimi bei su ja supažindinti visus darbuotojus.
  • Pasirašyti AB „Achema“ kolektyvinę sutartį, kuri galiotų 2 metus.

Pažymėtina, kad iki šiol profesinė sąjunga net kelerius metus bandė užmegzti konstruktyvų dialogą su bendrovės vadovybe ir ėmėsi visų įmanomų taikaus susitarimo priemonių, tačiau, deja, darbdavys tik imitavo dialogą. Šiuo metu kolektyvinės derybos nebevyksta, o Valstybinė darbo inspekcija atlikusi tyrimą nustatė darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir darbdavį atstovaujantį asmenį patraukė administracinėn atsakomybėn.

Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojų teisę į kolektyvines derybas yra numatyta tiek Tarptautinės darbo organizacijos Teisės burtis į organizacijas ir kolektyvinių derybų konvencijoje, tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kituose svarbiuose tarptautiniuose teisės aktuose.

Tuo metu darbdavio laikysena ignoruoti tiek pačią profesinę sąjungą, tiek jos teisę kolektyviai derėtis nepateisina viešoje erdvėje pateikiamo socialiai atsakingos ir patikimos įmonės vardo.

Raginame AB „Achema“ vadovus grįžti prie derybų su Achemos darbuotojų profesine sąjunga, ir, laikantis konstruktyvaus socialinio dialogo principų bei tarpusavio supratimo, siekti susitarimo ir pagaliau grįžti į pavyzdinių įmonių gretas, kurios gali didžiuotis kolektyvinėmis sutartimis ir kokybišku dialogu su darbuotojų atstovais.

Tam, kad profesinė sąjunga turėtų lėšų spręsti su streiku susijusias problemas buvo įsteigtas STREIKO FONDAS. Didžioji lėšų dalis bus skirta kompensuoti streikuojančių darbuotojų darbo užmokesčiui. Visi norintieji ir galintieji prisidėti prie kovos dėl geresnės darbuotojų padėties gali paremti juos pervesdami lėšų į šią Achemos darbuotojų profesinės sąjungos sąskaitą:
AB SWEDBANK
A/s LT477300010002514614
Paskirtyje prašome nurodyti “Streiko fondui”.
LŠMPS informacija