Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Projekto „ECO-IN“ mokymai Joniškyje „Įtraukusis ugdymas Lietuvoje: problemos, iššūkiai ir galimybės“

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), kartu su partneriais iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos ir Belgijos, vykdo projektą „ECO-IN“, kuriuo siekiama sukurti novatorišką mokymo modelį, skirtą stebėti ir vertinti įtraukumo lygį bendrojo lavinimo mokyklose.

Projekto tikslas – tobulinti įtraukiojo ugdymo politiką ir praktiką bendrojo lavinimo mokyklose, aktyviai į procesą įtraukiant mokytojus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos specialistus, tėvus ir švietimo politikos formuotojus – sudarant jiems sąlygas dalyvauti specialiuose mokymuose ir teikti konkrečią pagalbą įgalinant juos tinkamai įgyvendinti kokybines ir kiekybines priemones įtraukiojo ugdymo užtikrinimui.

Šis projektas ypatingai svarbus žvelgiant į 2024 m., kai įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimai, kurie reiškia, kad kiekviena Lietuvos mokykla bus įpareigota priimti vaikus su negalia ir specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Švietimo bendruomenė, kalbėdama apie šiuos pokyčius dažniausiai vartoja sąvoką – įtraukusis ugdymas. Nors politikų skleidžiama idėja skamba puikiai, tačiau praktikoje matome, kad Lietuvoje iš tikrųjų nesame pilnai išnaudoję viso įtraukiojo ugdymo potencialo, trūksta skirtingų visuomenės grupių įsitraukimo, aiškios veikimo strategijos, pagalbos specialistams, pakankamo finansavimo ir požiūrio pasikeitimo.

LŠMPS, būdama viena iš projekto „ECO-IN“ partnerių, siekdama paskatinti mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo pagalbos specialistų, švietimo politikos formuotojų bei tėvų aktyvų dalyvavimą įtraukios mokyklos kūrimo procese, gruodžio 1 d. pakvietė dalyvius iš įvairiausių Lietuvos regionų atvykti į projekto mokymus Joniškyje.

Džiaugiamės, kad projekto „ECO-IN“ mokymai vyko būtent Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, kuri žinoma visoje Lietuvoje, kaip sėkmingo įtraukiojo ugdymo pavyzdys. Ši mokykla yra išskirtinė tuo, kad joje be bendrojo lavinimo dar veikia ir puikiai išvystytas Specialiojo ugdymo skyrius, o 2006 m. buvo įkurtas Dienos užimtumo centras. Mokymų dalyviai patys galėjo įsitikinti, kodėl 2014 m. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius gavo aukščiausią įvertinimą už savo vykdomą ugdomąją veiklą ir gerąja savo patirtimi dabar gali dalintis su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis ir jose dirbančiais kolegomis.

Mokymų dalyviai buvo plačiau supažindinti su projektu „ECO-IN“ ir jo metu vykdomos apklausos, kuria siekiama išsiaiškinti, koks tikrasis įtraukties lygis yra kiekvienoje projekto šalies švietimo sistemoje, rezultatais.

Daugiausiai dalyviams emocijų sukėlė dalyvavimas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus organizuotame renginyje, skirtame artėjančiai Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai. Šio renginio metu visi galėjo įsitikinti, kaip yra svarbu, kad mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų sudarytos visos galimybės ugdytis, socializuotis, būti matomiems, girdimiems, suprantamiems, palaikomiems ir vertinamiems. Šie vaikai yra svarbi mūsų visuomenės dalis, tik jiems reikia daugiau pagalbos, bet, kaip apibendrino mokymų dalyviai, – ne formalios ar gražiai aprašytos įvairiuose teisės aktuose, o praktiškos, kai su jais dirba atitinkamas specialistų skaičius, sudaromos infrastruktūrinės sąlygos, skiriamas pakankamas finansavimas įvairiapusiškam jų ugdymui.

Mokymų dalyviai bendrai ir dirbdami grupėse diskutavo apie problemas ir iššūkius su kuriais susiduria Lietuvos švietimo įstaigos, jose dirbantys specialistai ir jas lankantys vaikai, kai kalbama apie įtraukųjį ugdymą. Apibendrinant šią diskusiją galima išskirti 4 kryptis, kuriomis reikia dirbti, kad situacija pasikeistų. Pirma, įtraukiojo ugdymo politikos formavimas ir valdžios institucijų bei politikų realus suvokimas, kad įtraukusis ugdymas tai ne gražus pavadinimas, o realūs žmonės ir jų poreikiai. Antra, lėšos, skirtos įtraukiajam udymui, nes kokybė švietime yra brangu. Trečia, žmogiškieji ištekliai, nes jau dabar jaučiamas didžiulis švietimo pagalbos specialistų trūkumas ir nieko realiai nedaroma, kad ši situacija pasikeistų. Ketvirta, visuomenės požiūris, kad įtraukiojo ugdymo nereikia bijoti, bet jam reikia pasiruošti. Tai, su kuo mes nesame susidūrę, mus baugina, bet ta baimė neturi užkirsti kelio vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, jaustis ir būti pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais.

Šie projekto „ECO-IN“ mokymai dar kartą parodė, kaip svarbu tikslo siekti kartu. Svarbu kalbėti apie problemas ir drauge ieškoti sprendimo būdų ir į šį procesą turi įsitraukti visi – švietimo politikos formuotojai, mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo pagalbos specialistai ir tėvai.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) vienija daugiau nei 11 tūkst. narių visoje Lietuvoje ir yra didžiausia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) priklausanti profesinė sąjunga.

LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo informacija