Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Profilaktinis testavimas tik su darbuotojo sutikimu

Pagal 2021 m. vasario 10 d. pakeistą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“, profilaktinis periodinis tyrimas atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, tik sutikusiems tirtis švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenims, dirbantiems specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenims, dirbantiems profesinio mokymo įstaigose ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas.

Operacijų vadovo sprendime nėra privalomumo profilaktiškai testuotis. Atvirkščiai, profilaktinis testavimas bus vykdomas tik gavus asmens sutikimą.

Profilaktiškai netiriami darbuotojai:

  • kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba, kurie nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
  • likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą.

Įstaigų vadovams operacijų vadovas nustato pareigą koordinuoti sutinkančių profilaktiškai tirtis asmenų tyrimo procesą ir užtikrinti, kad tyrimas būtų atliekamas nustatytu periodiškumu.

Pabrėžiame, kad šiuo metu nei privalomo skiepijimo, nei privalomo testavimo dėl COVID-19 ligos operacijų vadovas nenumato, todėl bet koks vertimas skiepytis ar testuotis yra perteklinis ir neatitinkantis operacijų vadovo sprendimų.

LŠMPS nepritaria bet kokio pobūdžio prievartai ir palaiko žmogaus teisę pasirinkti bei kartu atidžiai stebi ir gina kiekvieno darbuotojo teisę į saugias ir sveikas darbo sąlygas.

LŠMPS informacija