Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

PROFI-VNFIL projekto konferencija „Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Lietuvoje“

Rugpjūčio 30 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) organizavo projekto PROFI VNFIL konferenciją „Neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas Lietuvoje“.

LŠMPS yra projekto PROFI-VNFIL, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti  šiuolaikišką, aukštos kokybės  savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos  funkcionavimą ir joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą, koordinatorė.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpiu sukurta daug intelektinių produktų kompetencijų įvertinimo/pripažinimo srityje –  parengta savišvietos būdu įgytų  kompetencijų vertinimo bei pripažinimo metodų ir priemonių gerosios patirties Europos šalyse santrauka, sukurtas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo elektroninis aplankas kandidatams, parengta mokymų programa specialistams, vykdantiems  savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimą bei pripažinimą.

Konferencijos metu LŠMPS projektinės veiklos vadovė Inga Puiša pristatė projekto rezultatus, supažindino su savęs įsivertinimui sukurta e-platforma bei pristatė ekspertų parengtas rekomendacijas Lietuvai.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ekspertė Gintarė Rudokienė pristatė naujoves įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinime.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narė Tatjana Babrauskienė pristatė neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo naujoves Europoje.

Diskusijoje, kurioje dalyvavo profesinių sąjungų, profesinių mokyklų, rajonų švietimo centrų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, buvo diskutuojama kokias priemones reikia naudoti neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui, kaip užtikrinti pripažinimo proceso kokybę ir pasitikėjimą procesu, kokia pripažinimo proceso pridėtinė vertė kandidatams.

Daugiau apie projektą rasite čia: https://profi-vnfil.eu/lt/

LŠMPS informacija