Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Primename, kad mokytojai turi teisę kreiptis dėl išeitinių išmokų

2023 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė įsakymą dėl 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo.

Svarbu pažymėti, kad šiais metais šio aprašo tikslams įgyvendinti skirta 1 mln. EUR visoms Lietuvos mokykloms. Šie pinigai yra skiriami ne tik mokytojų pasitraukimui iš švietimo sistemos, bet ir naujų specialistų pritraukimui ir motyvacijai likti švietime. Kam skirti šiuos pinigus sprendžia savivaldybės savo nustatyta tvarka.

Valstybės biudžeto lėšos savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms skiriamos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo  31 d.

Pridedamas 2023 m. kovo 8 d. LR ŠMSM ministro įsakymas Nr. V-271 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo”:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/03/LR-SMSM-ministro-2023-03-08-isakymas-Nr.-V-271-Del-mokytoju-pasitraukimo-ir-pritraukimo-i-svietimo-sistema.pdf

Pridedamas 2023 m. kovo 27 d. LR ŠMSM ministro įsakymas Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymas pagal savivaldybes”:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2023/03/LR-SMSM-ministro-2023-03-27-isakymas-Nr.-V-413-Del-mokytoju-pasitraukimo-ir-pritraukimo-i-svietimo-sistema-lesu-paskirtstymo-savivaldybems.pdf

LŠMPS informacija