Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

LŠMPS atstovai dalyvavo projekto „BEYOND“ baigiamojoje konferencijoje „Įveikime lyčių stereotipus: pradėkime nuo ankstyvojo amžiaus“ Romoje

Kovo 29 d. Romoje vyko baigiamoji „BEYOND” projekto konferencija „Įveikime lyčių stereotipus: pradėkime nuo ankstyvojo amžiaus”. Šiame renginyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai (LŠMPS) atstovavo projektinės veiklos vadovė Inga Puiša ir projektų koordinatorė Ana Matulytė. LŠMPS kvietimu šiame renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Grigaravičienė bei Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė.

Konferencijos metu LŠMPS projektinės veiklos vadovė I. Puiša pristatė lyčių lygybės ankstyvajame ugdyme situaciją Lietuvoje ir pasidalino patirtimi organizuojant nacionalinius mokymus šia tema. Būtina pažymėti, kad Lietuvoje vykusių mokymų dalyviai buvo patenkinti rezultatu ir pripažino, kad ši tema tikrai nėra pakankamai plačiai plėtojama ankstyvojo ugdymo specialistų tarpe.

Konferencijoje projekto partneriai pasidalino savo patirtimis, nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais. Vieningai sutarta, kad ankstyvojo ugdymo pedagogai yra be galo svarbūs, ugdant kritiškai mąstančią, stereotipams nepakančią asmenybę nuo pat ankstyvųjų gyvenimo metų. Europos švietimo profesinių sąjungų komiteto (ETUCE) specialistai pateikė rekomendacijų švietimui, kad projekto idėjos būtų skleidžiamos ir pasibaigus projektui.

LŠMPS informacija