Dienos naujiena, Socialinis dialogas

Pasirašyta 2022 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Spalio 22 d. nacionalinių profesinių sąjungų – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK), Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos – vadovai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Vyriausybės vardu, pasirašė 2022 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės M. Navickienės teigimu, derybose dėl geresnių darbo sąlygų viešojo sektoriaus darbuotojams rasti abiems pusėms priimtini sprendimai. Didinami atlyginimai, užtikrinamos geresnės sąlygos mokymuisi, saviugdai, saugios ir sveikos darbo sąlygos ne tik fizine, bet ir psichosocialine rizikos veiksnių prasme, gerinant emocinę dirbančiųjų aplinką.

Sutartimi įsipareigota:

  1. 2022-aisiais pareiginės algos bazinis dydis sieks 181 eurą (šiuo metu 177 eurai). Pareiginės algos bazinio dydžio didinimas palies apie 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų, pareigūnų.
  2. Sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams bus taikomos PAPILDOMOS GARANTIJOS:
  • 2 papildomos apmokamos kasmetinių atostogų dienos saviugdai. Papildomas kasmetines atostogas, kurių metu mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, išnaudoti reikia per 2022 metus. Jeigu papildomos dienos nepanaudojamos per metus, jos negali būti kaupiamos. Tačiau darbuotojui išeinant iš darbo arba atleidžiant jį įstatymų nustatytais pagrindais, už nepanaudotas papildomas atostogas turi būti kompensuojama kaip ir už kitas kasmetines atostogas proporcingai 2022 metais dirbtam laikotarpiui.
  • Iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio. Norint pasinaudoti šią galimybe, darbdaviui reikėtų pristatyti pažymą apie mokymąsi.
  • Vietoj mokymosi atostogų profesinės sąjungos narys galės pasirinkti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant vidutinį darbo užmokestį.

Vyriausybė įsipareigojo, jog kartu su 2022 metų biudžetu teiks įstatymų pataisas, susijusias su minimalių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų padidinimu. Biudžetinių įstaigų darbuotojams – 0,5 koeficiento, valstybės tarnautojams (10 grupės pareigybėms) – 0,5 koeficiento, statutiniams pareigūnams (13–15 grupių pareigybėms), dirbantiems III įstaigų grupėje – 0,5 koeficiento, II įstaigų grupėje – 0,2 koeficiento.

Profesinės sąjungos įsipareigojo darbo užmokesčio problemas pirmiausia spręsti derybomis su Vyriausybe, bendradarbiauti su darbo tarybomis ir darbdaviu.

Taip pat profesinės sąjungos turėtų įgyvendinti bent vieną informacinę kampaniją apie darbuotojų teises, pavyzdžiui, dėl teisės baigti darbą, psichologinio smurto darbe, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, lyčių lygybės, informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie pažeidimus, prisidėti prie COVID-19 pandemijos suvaldymo, konsultuoti savo narius apie apsaugos priemones.

2022 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/10/Nacionaline-kolektyvine-sutartis-2022.pdf