Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Mokyklos bando taupyti ikimokyklinio ugdymo mokytojų sąskaita

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) pastaruoju metu sulaukia vis daugiau skundų iš ikimokyklinio ugdymo mokytojų. Įstaigų direktoriai nesilaiko galiojančių įstatymų, neskirdami mokytojams nekontaktinių valandų, o jas paversdami kontaktinėmis.

„Reikalaujama dirbti po 10 val. kasdien, net nesuteikiant teisės į pietų pertrauką, nemokama už kolegų pavadavimą ir panašiai. LŠMPS, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, prašo visų Lietuvos ikimokyklinių ir priešmokyklinių mokytojų informuoti el. paštu info@svietimoprofsajunga.lt apie galimus pažeidimus. Tik turėdami konkrečią informaciją mes galėsime kreiptis į įstaigos steigėją ir Valstybinę darbo inspekciją ir taip užtikrinti mokytojų teises“, – sako LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nustatyta, kad mokytojų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų darbo krūvis yra 36 valandos per savaitę. Iš jų 33 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su vaikais (metodinei veiklai).

Be to, įstatyme numatyta, jog konkrečius mokytojų darbus, atliekamus netiesioginio darbo su mokiniais (vaikais) metu ir laikotarpį, kurį dirba tuos darbus, suderinęs su profesine sąjunga, įsakymu nustato įstaigos vadovas.

LŠMPS informacija