Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

LŠMPS tarptautinės veiklos vadovė Tatjana Babrauskienė tęs savo veiklą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Lietuvos Respublikos Vyriausybė liepos 8 d. patvirtino 2020-2025 kadencijai Lietuvos atstovus į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (EESRK).

Darbuotojų organizacijoms atstovauti atrinktos dvi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK ) teiktos kandidatės: Tatjana Babrauskienė (LŠMPS tarptautinės veiklos vadovė) ir Irena Petraitienė (Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė). Į komiteto darbuotojų grupę taip pat atrinkta Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Tatjana Babrauskienė darbuotojų organizacijoms atstovaus jau antrą kadenciją, todėl ji džiaugiasi, kad galės tęsti jau pradėtus darbus ir energingai imtis naujų iniciatyvų. Ji, nuo pat Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES), atstovauja darbuotojų interesams tarptautiniu lygmeniu. T. Babrauskienė yra suinteresuota geresne dirbančiųjų ir visų Lietuvos piliečių padėtimi, glaudesne Europos ekonomine integracija, todėl mano, kad EESRK, kuriame atstovaujama darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, ir kur konsultuojamasi dėl siūlomų ES teisės aktams, yra geriausia tribūna, siekiant daryti poveikį ir informuoti apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

LŠMPS tarptautinės veiklos vadovė gali pasigirti, kad pagal II (darbuotojų) grupės veiklos statistiką, ji  – veikliausia ir aktyviausia Baltijos šalių ir Rytų Europos profesinių sąjungų atstovė, kuri nepraleido nei vieno EESRK posėdžio. Kaip pagrindinė pranešėja arba bendrapranešėja, parengė net 6 nuomones. Šiuo metu su kolegomis dirba dar prie 3 nuomonių parengimo ir pristatymo.  T. Babrauskienei pavyko įgyti tvirtą darbuotojų grupės pasitikėjimą, todėl dar pirmoje savo EESRK kadencijoje ji buvo išrinkta Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC) biuro nare.

Per savo veiklos EESRK laikotarpį T. Babrauskiienė suprato, kad tikrai galima daryti įtaką sprendimams, kurie ateityje padėtų kurti ir įgyvendinti Lietuvai palankią politiką. Ji tikisi, kad aktyvus ir atsakingas darbas lems tai, kad Lietuvos ir kitų Rytų Europos regiono šalių atstovų balsas bus labiau girdimas ir svariai prisidės prie regiono plėtros.

LŠMPS informacija