Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Mobingo, smurto ir priekabiavimo politika darbe

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo LR DK 30 straipsnio 3 dalies pakeitimai, susiję su darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingo), smurto ir priekabiavimo draudimais bei įpareigojimais darbdaviams.

Darbdaviai, kurių vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis kaip 50 darbuotojų, privalo priimti naują lokalinį teisės aktą – smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką ir darbuotojus su juo supažindinti pasirašytinai.

Profesinės sąjungos narių dėmesiuiprieš priimant šį lokalinį teisės aktą, būtina atlikti LR DK 206 straipsnyje numatytas informavimo ir konsultavimosi procedūras kartu su darbuotojų atstovais darbovietėje.

Visi darbdaviai privalo parengti pranešimų apie smurtą ir/ar priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką darbovietėje ir supažindinti su šia tvarka darbuotojus pasirašytinai.

Darbdaviai privalo organizuoti darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus bei to prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto bei priekabiavimo srityse. Tuo tikslu galima numatyti grafiką ar priimti įsakymą, kad būtų iš anksto žinoma kokiu periodiškumu bus vykdomi šios srities mokymai, prevenciniais tikslais.

Darbdaviai, atsižvelgiant į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, privalo imtis jų šalinimo bei kontrolės priemonių. Manytina, jog tuo tikslu reikalinga nustatyti individualius konkrečios darbovietės pavojus (kiekviena veikla specifinė, kas gali lemti susidūrimą su skirtingais pavojais šioje srityje) ir pagal tai priimti bei patvirtinti konkrečias priemones, kurių darbovietėje būtų imtasi šių pavojų atveju, juos sprendžiant bei užkardant.

LR DK 30 straipsnio 2 dalis papildyta nuostatomis, kurios konkrečiai nustato, kad smurtas ir priekabiavimas bus draudžiamas:

  • darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį;
  • pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis;
  • su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu;
  • su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu;
  • darbdavio suteiktame būste;
  • pakeliui į darbą ar iš darbo.

LŠMPS teisės centro informacija