Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

Erasmus+ projekto TRANSVAL-EU mokymai Lietuvoje

2022 m. spalio 10 – 11 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) projektinės veiklos vadovė Inga Puiša, kaip lektorė, dalyvavo Erasmus+ projekto „Perkeliamų kompetencijų pripažinimas visoje Europoje“ (TRANSVAL-EU) nacionaliniuose mokymuose, skirtuose neformaliu ir savišvietos būdu įgytų perkeliamų kompetencijų pripažinimui, kurie vyko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Kaune.

Mokymuose dalyvavo daugiau nei 20 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų atstovų, kurie pripažįsta ar ketina pripažinti perkeliamas kompetencijas profesiniame mokyme.

Nacionalinė mokymų programa sudėliota atsižvelgiant į TRANSVAL-EU projekto metu parengtas mokymų programos gaires ir mokomąją medžiagą.

Nacionaliniais mokymais siekiama ne tik kryptingai ugdyti Lietuvos profesinio mokymo įstaigų atstovų kompetencijas ir praktinius įgūdžius perkeliamų kompetencijų pripažinimo srityje, skatinti perkeliamų kompetencijų pripažinimo plėtrą profesinio mokymo įstaigose, bet ir atlikti perkeliamų kompetencijų pripažinimo procesų stebėseną, kurios kokybiniai bei kiekybiniai rezultatai sudarys tinkamas prielaidas įvertinti perkeliamų kompetencijų pripažinimo rezultatus ir poveikį ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiais bei tuo pačiu prisidės prie Europinės mokymų programos, priemonių ir mokymų standartų tobulinimo.

Nacionaliniai mokymai vyksta pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Perkeliamų kompetencijų pripažinimo taikymas praktikoje“. Minėtą programą sudaro 40 akad. val. Mokymų dalyviai, siekiantys gauti programos baigimo pažymėjimą, turės išklausyti visą programos kursą, kurį sudaro ne tik teorinė dalis, praktiniai užsiėmimai, savarankiškos studijos, individualios konsultacijos, bet ir praktikos darbas, kurio tikslas atlikti profesinio mokymo įstaigų mokinių perkeliamų kompetencijų pripažinimą.

Nacionalinių mokymų programą sudaro šios pagrindinės temos – perkeliamų kompetencijų struktūra, perkeliamų kompetencijų pripažinimo procesai, įrankiai ir metodai, ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas vertinimo metodams ir paties pripažinimo proceso skaidrumui bei kokybei užtikrinti.

Nacionalinių mokymų dalyviai vėliau turės galimybę dalyvauti kolegialaus mokymosi sesijoje, kurios metu patars ir pasidalins grįžtamuoju ryšiu dėl atlikto praktikos darbo, pateiks savo įžvalgas ir rekomendacijas dėl pripažinimo procesų tobulinimo.

Lietuvoje pilotuojamos šios perkeliamos kompetencijos:

  • veiklos valdymas ir organizavimas;
  • problemų sprendimas ir reagavimas į nenumatytus pokyčius;
  • bendradarbiavimas ir bendradarbiavimo skatinimas;
  • bendravimas žodžiu viena ar keliomis kalbomis;
  • bendravimas raštu viena ar keliomis kalbomis;
  • bendravimas, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis;
  • karjeros krypties nustatymas;
  • kompetencijų ir savybių vystymas.

Perkeliamų kompetencijų pripažinimo procesų eksperimento pilotavimo stebėseną įgyvendina TRANSVAL-EU projekto partneris iš Belgijos – Vrije Universiteit Brussel.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: https://www.transvalproject.eu/

LŠMPS informacija