Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Ukmergės susivienijimo nariai susitiko su rajono savivaldybės atstovais, švietimo įstaigų vadovais

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Ukmergės susivienijimo pirmininko Arūno Rimkaus iniciatyva lapkričio 15 d. įvyko Ukmergės rajono savivaldybės vadovų, savivaldybės administracijos specialistų, rajono švietimo įstaigų direktorių ir LŠMPS Ukmergės susivienijimo profesinių organizacijų pirmininkų susitikimas. Tai jau antrasis tokio pobūdžio susitikimas, kuriame dalyvavo LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius bei LŠMPS teisės centro vadovė Evelina Šilinytė.

Susitikimą rajono savivaldybėje inicijavęs LŠMPS Ukmergės susivienijimo pirmininkas A. Rimkus pasidžiaugė po daugiau kaip mėnesį trukusių derybų atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvine sutartimi. Esminis sutarties pakeitimas susijęs su ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo mokytojų darbo užmokesčio didinimu. Nuo 2024 m. sausio 1 d. skiriama papildomų lėšų darbo užmokesčiui didinti 10 proc., nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – ne mažiau kaip 10 proc. Be to, bendrojo ugdymo mokytojų, dirbančių pagal atnaujintas programas, darbo užmokesčiui ir toliau bus skiriama 3 proc. ugdymo lėšų.

Pasak LŠMPS Ukmergės susivienijimo pirmininko A. Rimkaus, savivaldybėje vykusiame susitikime buvo kalbama apie pedagogų atlyginimų didinimo ir klasių mažinimo politika, užduodami klausimai dėl kolektyvinės sutarties nuostatų taikymo profesinės sąjungos nariams, darbo grafikų sudarymo principų ugdymo įstaigose, darbo užmokesčio sistemų nuostatų.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas pažymėjo, kad Ukmergėje vyrauja ilgametė tarimosi bei bendrų sprendimų ieškojimo kultūra ir, kad tuos sprendimus pavyksta atrasti. Rajone ir toliau bus vystomas socialinis dialogas, todėl kitas pasitarimas – diskusija planuojamas gruodžio mėnesį ir jo metu bus aptariami vaikų lopšelių – darželių veiklos organizavimo vasaros laikotarpiu aspektai.

LŠMPS Ukmergės susivienijimo informacija