Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo pirmininkų tarybos posėdis

Spalio 29 d. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Rokiškio raj. susivienijimo pirmininkai rinkosi į nuotolinį tarybos posėdį. Susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas apgailestavo, kad dėl Lietuvoje paaštrėjusios COVID-19 viruso situacijos posėdžio nebuvo įmanoma rengti ir jame dalyvauti gyvai. Džiugu, kad profesinės sąjungos, kaip ir visa švietimo bendruomenė, geba savo veiklą sėkmingai tęsti virtualioje erdvėje.

E. Gaigalas posėdžio dalyvius supažindino su švietimo padėtimi rajone ir konstatavo, kad šiuo metu situacija yra stabili ir darbinė, o didelių problemų ar galimų pokyčių nenumatyta. Savivaldybėje vyko susitikimas, kurio metu buvo svarstytos mokymo lėšų perskirstymo galimybės, nes didžiausias lėšų trūkumas jaučiamas didžiosiose Rokiškio miesto ugdymo įstaigose – Juozo Tūbelio progimnazijoje ir Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje. Šiose įstaigose dirbančiųjų mokytojų kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažai yra didesni negu vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R), kuris naudojamas apskaičiuoti bazinį ugdymo lėšų poreikį, todėl ir trūksta lėšų šioms įstaigoms. Savivaldybės lygmeniu galutinis sprendimas dar nepriimtas dėl papildomo šių įstaigų finansavimo, bet tikimasi rasti geriausią sprendimą, kad nenukentėtų kitos Rokiškio rajono ugdymo įstaigos, o didelėms mokykloms būtų skirtas finansavimas, kuris leistų padengti esamą lėšų trūkumą. Taip pat buvo aptartas klausimas dėl ugdymo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo užmokesčio ir priimtas sprendimas, kad visų rajono direktorių ir jų pavaduotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai siektų bent koeficientų „žirklių“ vidurkį.

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo pirmininkas informavo, kad Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Panevėžio skyriaus inspektoriai, vadovaudamiesi LŠMPS pateikta informacija dėl galimų darbo įstatymų pažeidimų, atliko patikrinimą Rokiškio lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ ir buvo nustatyta, kad įstaigoje neteisingai vedama darbo laiko apskaita, rasti darbuotojų poilsio laiko režimo pažeidimai.

LŠMPS Rokiškio raj. Susivienijimo tarybos posėdyje dalyvavo LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas, kuris pristatė spalio 9 d. atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį (toliau – Šakos kolektyvinė sutartis) ir spalio 16 d. pasirašytą Nacionalinę kolektyvinę sutartį 2021 metams. Vadovaujantis šių sutarčių nuostatomis LŠMPS nariams suteikiamos šios papildomos garantijos:

  • 3 papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos, kurios panaudojamos mokinių (studentų) atostogų metu;
  • darbuotojams gali būti suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos mokant jiems vidutinį darbuotojo darbo užmokestį arba iki 20 darbo dienų mokant 50 proc. nuo vidutinio darbuotojo atlyginimo.
  • 5 darbo dienos sveikatos gerinimui už šias dienas mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį

LŠMPS pirmininkas pažymėjo, kad nuo š.m. rugsėjo mėn., vadovaujantis galiojančia Šakos kolektyvine sutartimi, darbo užmokestis ženkliausiai, net iki 30 proc., kilo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistams, kurių atlyginimus siekiama palaipsniui sulyginti su bendrojo, profesinio mokymo ir neformaliojo ugdymo mokytojais. Kokiu procentu švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimai kils kitų metų rugsėjo mėn. bus apsispręsta šių metų gruodžio mėnesį, kai bus aiškesnė kitų metų šalies ekonominė padėtis ir kokiu procentu augs šalies BVP.

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo pirmininkai išreiškė viltį, kad ir po LR Seimo rinkimų pasikeitusi valdžia švietimą laikys vienu iš savo darbų programos prioritetų, toliau plėtos socialiniu dialogu ir partnerystės principu grįstus santykius su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga bei kitais socialiniais partneriais.

LŠMPS Rokiškio raj. susivienijimo informacija