Dienos naujiena

Kviečiame dalyvauti LŠMPS organizuojamoje nuotolinėje diskusijoje „Pagalbos mokiniui specialistai: įsisenėjusios problemos ir dabarties iššūkiai”

Daugelį metų pagalbos mokiniui specialistų darbo sąlygos prastėja, o atlyginimai neauga. Šios srities finansavimas yra priskiriamas savarankiškai savivaldybių funkcijai, tačiau didžiąja dalimi reikalingos lėšos skiriamos kaip tikslinė valstybės dotacija. Problema yra ta, kad savivaldybės prie pagalbos mokiniui specialistų finansavimo beveik neprisideda.

Mokyklose didėjant mokinių, kuriems reikalinga pagalba, skaičiui ir keliant vis aukštesnius reikalavimus šią pagalbą teikiančių specialistų darbui, nesikeičia esminės jų darbo sąlygos – etatų struktūra, o jų steigimo normatyvai neatitinka esamų poreikių. Nei diskusijų, nei ženklių poslinkių nesimato ir kalbant apie pagalbos mokiniui specialistų darbo apmokėjimą. Pagalbos mokiniui specialistų gaunamas atlyginimas ženkliai atsilieka nuo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojų algų.

Didžiausia problema ta, jog šis klausimas nėra įtraukiamas nei į LR Seimo, nei į LR Vyriausybės, nei į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbotvarkes. Nekalbama apie aiškią strategiją, kuri leistų keisti tokią situaciją. Kol pagalbos mokiniui specialistai nesiims veiksmų aktyviai ginti savo teisių veikdami profesinėje sąjungoje, tol atskiri bandymai ir iniciatyvos neduos apčiuopiamo rezultato.

Geras pavyzdys yra mokytojai, kurie, susibūrę į didžiausią šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinę sąjungą, savo darbo ir jo apmokėjimo sąlygų klausimą įtraukė į Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį. Pradėjusi spręsti mokytojų darbo sąlygų ir atlyginimo klausimus, kolektyvinės sutarties pasirašymo iniciatorė – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga – yra pasiryžusi derybose dėl šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo tinkamai atstovauti pagalbos mokiniui specialistų interesams.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga pradeda renginių ciklą:

I dalis. Pagalbos mokiniui specialistai: įsisenėjusios problemos ir dabarties iššūkiai;
II dalis. Pagalbos mokiniui specialistai: kuo gali padėti profesinė sąjunga?;
III dalis. Pagalbos mokiniui specialistai: planas „LŠMPS Vizija 2025“.

Pirmasis renginys, kurio tema – „Pagalbos mokiniui specialistai: įsisenėjusios problemos ir dabarties iššūkiai“, vyks 2020 m. lapkričio 12 d., 15 val.

Dėl susidariusios epidemiologinės situacijos ir saugodami renginio dalyvių sveikatą kviečiame dalyvauti nuotolinėje diskusijoje.

Užsiregistruoti į diskusiją galite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuysqoJZpSwzOmZzCF3n5qc-QPRqA8z5OtHCM7cQNNuGGOIg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

PASTABA:

Atkreipiame dėmesį, kad prisijungimo į renginį nuoroda elektroniniu paštu bus atsiųsta tik iki lapkričio 11 d., 15 val., užsiregistravusiems dalyviams.

Renginys nemokamas.

LŠMPS informacija