Dienos naujiena, Tarptautinė veikla

LŠMPS dalyvauja Erasmus+ projekte F.A.K.E „Kovokime su melagienomis per žinias ir išsilavinimą”

Socialinių tinklų atsiradimas lėmė dramatiškai išaugusį procentą žmonių, kurie skaito juose skelbiamą įvairų turinį, aktyviai dalinasi šia informacija ir ją komentuoja. Deja, tai nereiškia, kad dabar gebame geriau suprasti tekstą, jį interpretuoti, įžvelgti tarp eilučių paslėptą jo potekstę ir pasidaryti savas išvadas. Šiuos pastebėjimus nesunkiai galime pagrįsti atlikto EBPO PISA tyrimo rezultatais, kuriais matuojamas skaitymo raštingumas.

Šiuo metu gyvename informacijos pertekliuje ir nežinome, kokie pokyčiai mūsų laukia ateityje.  Skaitmeninė žiniasklaida nevaržomai leidžia žaibišku greičiu sklisti informacijai, kuri yra nepatikrinta, nepagrįsta jokia moksline medžiaga ar tyrimais arba šie yra nepatikimi. Norime to ar ne, bet susiformavo ideali terpė dezinformaijai ir melagienoms plisti. Švietimas turi atlikti svarbų vaidmenį padedant mokinimas, studentams, mokytojams ir, tiesą sakant, platesnei visuomenei suprasti, kokia informacija ir ją pagrindžiančiais šaltiniais verta pasitikėti.

Tęsiantis COVID-19 pandemijai, didėja ir kiekis susijusių naujienų, o tai lemia vadinamąją „infodemiją“. Nors klaidinančios informacijos (melagingos informacijos skleidimas, neatsižvelgiant į tai, ar tai yra daroma skiekiant tyčia apgauti) ir dezinformacijos (tyčinis melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimas, siekiant apgauti) klausimai buvo plačiai tyrinėjami ir aptariami ir anksčiau, tačiau COVID-19 pandemijos kontekste, tai tapo svarbiais politikos iššūkiais ir pasekmėmis. Dezinformacija ir klaidinga informacija apie COVID-19 greitai ir plačiai pasklinda internete, pasiekia ir gali turėti įtakos daugeliui žmonių. Dezinformacijos, įvardijančios mažumas kaip pandemijos priežastį, plitimas pakurstė priešiškumą etninėms grupėms, paskatino diskriminacijos ir smurto atvejų augimą, vadinamą „koronaracizmu“ (OECD 2020). Norint susidoroti su tokia klaidinga informacija, naudojimas logiškų argumentų ir „klasikinis” mokymas, nėra veiksmingos strategijos kovojant su netikromis naujienomis ir netikrais faktais, kurie dažnai vartojami kitomis kalbomis, ne visada nuoseklūs ir grindžiami neprieštaravimo principu.

Šios anksčiau įvardintos priežastys paskatino imtis projekto, kurio metu bus naudojamos skirtingos kalbos, turinys visada artimas jaunimui ir bendravimas bei mokymosi procesas bus vykdomas šio mis temomis:

– profesinio mokymo instruktorių aprūpinimas skaitmenine praktika ir priemonėmis;

– instruktorių aprūpinimas skaitmeninėmis priemonėmis, kad jie galėtų aptikti netikras naujienas ir skatinti sąmoningą socialinių tinklų naudojimą, kovojant prieš manipuliavimą;

– teisingumo ir įtraukties skatinimas sudarant palankesnes sąlygas jaunimui apsisaugoti nuo manipuliavimo ir dezinformacijos ir suformuoti jiems gebėjimą sąmoningai ir kritiškai prieiti, naudoti ir vertinti žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose pasirodžiusį turinį.

Projekto tikslas – sukurti mokiniams skaitmeninę ugdymo priemonę, siekiant aptikti netikras naujienas ir skatinti sąmoningą socialinių tinklų naudojimą, atsispirti manipuliacijoms.

Projekte dalyvaus profesinio mokymo instruktoriai, taip pat vyks vietiniai ir tarptautiniai mainai, patariamųjų grupių ekspertai dalinsis patirtimi. Projekto partneriai tiki, kad bendradarbiaujant galima sukurti naujas praktikas, kurios padės ateityje kovoti su dezinformacija, kaip reiškiniu.

Kadangi žiniasklaidos raštingumui nėra ribų, todėl projektas plėtojamas tarptautiniu mastu. Europinis bendradarbiavimas šioje srityje leidžia mums vėl grįžti prie koncepcijos – veik lokaliai, mąstyk globaliai, kuri ypatingai aktuali jaunimo tarpe ir skatina europines vertybes profesinio mokymo sektoriuose, aktyvų pilietiškumą ir socialinę įtrauktį, o žiniasklaidoje išsilavinę instruktoriai geba aptikti ir pranešti apie melagienas.

Projekte F.A.K.E „Kovokime su melagienomis per žinias ir išsilavinimą“ dalyvauja 4 profesinio mokymo organizacijos ir partneriai iš 5 Europos šalių. Projekto variklis – organizacija „Eurocircle“, teikianti jaunimo tarptautinio mobilumo paslaugą, kartu su partneriais iš Italijos, Vokietijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, sieks įgyvendinti projektą bendrai kuriant, išbandant, patvirtinant ir pristatant naują mokymo programą ir skaitmeninę medžiagą instruktoriams, kad jie galėtų kovoti su melagienomis.

F.A.K.E – sudėtingas projektas, kurio metu bus sukurti 3 reikšmingi ir novatoriški intelektiniai produktai, pasiekta tvarių rezultatų, naudingų dalyvaujančioms organizacijoms, profesinio mokymo instruktoriams. Taip pat bus parengta skaitmeninė žaidimų platforma su 3 mokymosi būdais (pradedantiesiems, tarpiniams, pažengusiems), leidžiančiais bendrai žaisti ir kurti skaitmeninius įrankius. Projekto metu bus organizuojamas internetinis tarptautinis konkursas – „Hakatonas“ – mokiniams, kuriame bus siekiama iššifruoti kuo daugiau netikrų naujienų, sukuriant tam skirtas skaitmenines priemones.

Plačiau susipažinti su FAKE projektu galite apsilankę internetinėje svetainėje: https://fakeproject.eu/

LŠMPS informacija