Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS profsąjungų dienos Kelmės rajone

Š.m. vasario 18 d. Kelmės rajone vyko Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) diena “Socialinis dialogas – skaidrumo ir darnių santykių pagrindas švietimo įstaigoje”.

LŠMPS delegaciją sudarė pirmininkas Egidijus Milešinas, pirmininko pavaduotojai Audrius Jurgelevičius ir Ramūnas Znutas, Mažeikių raj. susivienijimo pirmininkė Judyta Tekingunduz, Telšių raj. susivienijimo pirmininkė Lina Dijokienė, Rietavo sav. susivienijimo pirmininkas Alfredas Mockus, Tauragės eaj. susivienijimo pirmininkas Gediminas Marozas, Kauno m. susivienijimo pirmininkė Erika Baublienė ir LŠMPS ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo profesinių organizacijų iniciatyvinės darbo grupės pirmininkė Aušra Jonkienė.

3 komandos iš viso aplankė net 16 Kelmės rajono švietimo įstaigų kolektyvų – 4 lopšelius – darželius, 3 pagrindines mokyklas, 6 gimnazijas, 1 progimnaziją, 1 specialiąją mokyklą ir 1 savivaldybės suaugusiųjų mokymo centrą.

Susitikimų metu buvo pristatyta LŠMPS viziją 2025, vyko karštos diskusijos apie įstatymų įgyvendinimą Kelmės raj. mokyklose, darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, mokyklų tinklo pertvarką, kolektyvinių sutarčių svarbą ugdymo įstaigose ir mokytojų ateities perspektyvas.

Po pietų LŠMPS atstovai ir LŠMPS Kelmės raj. susivienjimo pirmininkė Dalia Balčiūnienė Kelmės raj. savivaldybės salėje susitiko su Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Stasiu Jokubausku ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Irena Janušiene, kur buvo aptartos tolimesnės socialinio dialogo Kelmės rajone plėtojimo galimybės.

LŠMPS informacija