Tarptautinė veikla

LŠMPS pradeda vykdyti dar vieną Erasmus+ projektą – „Pathways“

2023 m. vasario 9-10 dienomis Belgrade startavo naujas Erasmus+ projektas „Pathways”, kurio tema – „Ugdymo specialistų ir tėvų veiksmai siekiant holistinio požiūrio į ankstyvąjį ugdymą”.

Numatoma, kad projekto metu bus sukurta internetinė mokymo programa, skirta gerinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų įgūdžius, reikalingus sėkmingam bendradarbiavimui su tėvais/globėjais.

Taip pat, bus sukurtas ir išbandytas 30-ies mokymosi veiklų rinkinys, padėsiantis tėvams, bendradarbiaujant su mokytojais, labiau įsitraukti į ankstyvąjį vaikų ugdymą.

Projekto veiklos orientuotos į tai, kad:

  • būtų patobulinti ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros specialistų įgūdžiai ir kompetencijos bei skatinamas didesnis tėvų įgalinimas ir įsitraukimas į vaikų ugdymą;
  • būtų parengtos naujos mokymosi veiklos, skatinančios visų vaikų įtraukimą ir visapusišką jų vystymąsi;
  • ankstyvojo ugdymo įstaigose būtų sutelktos gausesnės tėvų ir pedagogų bendruomenės, o tarpusavio bendravimas būtų paremtas abipusiu pasitikėjimu ir pagarba.

Susitikimo metu projekto partneriai iš Serbijos, Rumunijos, Italijos bei Lietuvos apsilankė viename Temerino miesto  darželių, kur susipažino, pasidalino gerosiomis patirtimis ir  aptarė tolimesnius veiksmus.

Buvo aptartos pirmosios projektinės veiklos, tarp kurių – projekto logotipo, tinklapio bei grotažymės kūrimas, taip pat suplanuoti tolimesni tarptautiniai švietimo darbuotojų mokymai Perudžoje (Italija) birželio pradžioje.

LŠMPS informacija