Dienos naujiena

LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius trečiai kadencijai išrinktas į Lietuvos švietimo tarybą

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 20 d., metu Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius išrinktas trečiai kadencijai į Lietuvos švietimo tarybą.

Lietuvos švietimo taryba – Seimo sudaryta ir jam atskaitinga valstybės švietimo savivaldos institucija, atliekanti ekspertinį vertinimą ir konsultuojanti strateginiais Lietuvos švietimo plėtros klausimais. Jos misija – dalyvauti rengiant švietimo politiką ir strategiją nustatančių teisės aktų projektus, stebėti jų įgyvendinimą, konsultuoti ir teikti Seimui, Prezidentui, Vyriausybei, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybių institucijoms, švietimo teikėjams, mokslo ir studijų institucijoms pasiūlymus švietimo tobulinimo klausimais, aiškinti visuomenei švietimo politikos nuostatas.

Lietuvos švietimo tarybą sudaro 27 įvairioms institucijoms ir organizacijoms atstovaujantys nariai, skiriami 4 metų kadencijai ir joje dirbantys visuomeniniais pagrindais.

Švietimo darbuotojams atstovančios profesinės sąjungos Lietuvos švietimo taryboje turi dvi vietas, o pasiūlyti buvo 4 kandidatai – LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkas prof. dr. Sigitas Vaitkevičius, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė ir Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narių slaptas balsavimas lėmė, kad daugiausiai balsų surinko ir švietimo darbuotojams Lietuvos švietimo taryboje atstovaus LŠMPS pirmininko pavaduotojas Audrius Jurgelevičius ir LAMPSS pirmininkas prof. dr. Sigitas Vaitkevičius.

LŠMPS pirmininko pavaduotojas A. Jurgelevičius savo veiklą Lietuvos švietimo taryboje, kaip ir ankstesnėse kandencijose, grįs racionalumo, duomenų patikimumo ir tvarumo principais. Jo tikslas užtikrinti, kad su mokytojų bendruomene būtų bendraujama sąžiningai, tai yra, nebūtų kuriami nepagrįsti lūkesčiai, o prisiimti įsipareigojimai būtų įgyvendinti ir tai pasiekus, A. Jurgelevičiaus nuomone, švietimo problemų sprendimas pajudėtų teigiama linkme.

LŠMPS informacija