Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo ataskaitinė – rinkiminė konferencija

Gegužės 4 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) Joniškio raj. susivienijimo ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Joje, be profesinėse organizacijose išrinktų delegatų, dalyvavo Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius, LŠMPS pirmininko pavaduotoja Renata Anužienė ir Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Aldona Laucienė.

LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo pirmininkė Rasa Vaitkienė pristatė 2020 – 2022 metų veiklos ataskaitą –  nuveiktus darbus, renginius bei mokymus, kuriuose dalyvavo ne vienas susivienijimo narys. Ji pasidžiaugė, kad nepaisant sudėtingo pandeminio laikotarpio, kai profsąjunginę veiklą vykdyti buvo gerokai sudėtingiau, profsąjungos narių gretos augo – 2020 m. 179 nariai, o 2022 m. jau 223 nariai.  Nors narių gretos ir didėja, tačiau pirmininkė R. Vaitkienė apgailestavo, kad rajone profesinei sąjungai priklauso tik vienas „Saulutės“ darželis, o kitų darbuotojai nėra aktyvūs ir nesijungia į profesinės sąjungos gretas. Baigdama savo pasisakymą susivienijimo pirmininkė padėkojo pirminių profesinių organizacijų pirmininkams už darbą  sprendžiant narių problemas ir ginant darbuotojų teises. Padėkos raštai už ilgametę ir aktyvią veiklą profesinėje sąjungoje ir atminimo dovanos buvo įteiktos buvusioms pirmininkėms Elenai Gurskienei (Žagarės gimnazija) ir Irenai Stripinienei (A. Raudonikio meno mokykla). R. Vaitkienė taip pat pristatė ir naujai išrinktas profesinių organizacijų pirmininkes – Daivą Navickaitę (Žagarės gimnazija) ir Vladą Ancevičienę (A. Raudonikio meno mokykla).

Revizijos komisijos pirmininkė Daiva Katiliavaitė pristatė LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo finansinę ataskaitą.

Profesinės sąjungos pirminių organizacijų veiklas, problemas bei patirtus iššūkius per pastaruosius trejus metus aptarė ir įvertino daugiausiai narių turinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos profesinės organizacijos pirmininkė Odeta Šilinskienė, Joniškio „Saulutės“ lopšelio darželio pirmininkė Nijolė Pakėnė ir Joniškio rajono pagrindinės mokyklos Kriukų skyriaus pirmininkė Ilona Gylytė.

,,Jūsų aktyvumas džiugina. Darbuotojų pasitikėjimas profesine sąjunga ir narystės augimas tą irgi rodo. Jūs einate teisinga kryptimi ir atliekate darbus tokius, kurie atliepia švietimiečių poreikius. Aktyvumas visada pakeičia situaciją, o ateityje irgi laukia dideli darbai“, – aktyvia LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo veikla džiaugėsi LŠMPS pirmininko pavaduotoja Renata Anužienė.

Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius pasidžiaugė profesinės sąjungos aktyvumu ir puikiu bendradarbiavimu su rajono valdžia bei  pažadėjo toliau  tęsti bendradarbiavimą ir spręsti švietimo bendruomenei aktualius klausimus.

Konferencijos metu, aptarus pasiūlytus pakeitimus, buvo priimta nauja LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo įstatų redakcija.

LŠMPS Joniškio rajono susivienijimo pirmininke dar vienai trejų metų kadencijai išrinkta Rasa Vaitkienė. Pavaduotojomis išrinktos Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pirmininkė Odeta Šilinskienė bei Joniškio „Saulutės“ lopšelio darželio pirmininkė Nijolė Pakėnė.

Susivienijimo pirmininkė Rasa Vaitkienė dėkojo visiems už pasitikėjimą, pagalbą ir bendradarbiavimą.

LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo konferencijos akimirkos:

 

LŠMPS Joniškio raj. susivienijimo informacija