Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Kolektyvinių sutarčių nuostatos nėra diskriminacinės kitų darbuotojų atžvilgiu

Lietuvos aukščiausiasis teismas (toliau – LAT) 2020 metų pabaigoje nagrinėjo bylą, kurioje sprendė klausimą, kai profesinės sąjungos narys žinodamas, kad įmonėje yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, norėjo pasinaudoti teise ir gauti kolektyvinėje sutartyje numatytą išmoką. Profesinės sąjungos narys raštu kreipėsi į darbdavį, prašydamas skirti išmoką, tačiau paaiškėjo, kad jis negali gauti išmokos, kadangi jam atstovaujanti profesinė sąjunga nėra kolektyvinę sutartį pasirašiusi šalis.

LAT išaiškino, kad kiekvienas profesinės sąjungos narys gali pasinaudoti kolektyvinės sutarties nuostatomis ir pagerinti savo profesinę, ekonominę, socialinę situaciją, tačiau tik tokiu atveju, jeigu jam atstovaujanti profesinė sąjunga pasirašė kolektyvinę sutartį.

LAT pabrėžė, kad sutarties šalys susiderėjo dėl geresnių darbo sąlygų darbuotojams, o profesinės sąjungos, nediskriminuodamos kitų darbuotojų (ne narių) ar kitų profesinių sąjungų narių, kurie nėra pasirašę kolektyvinės sutarties, turi teisę išsiderėti ir taikyti tik savo organizacijos nariams skirtas naudas.

Darbuotojai yra laisvi pasirinkti, kuriai profesinei sąjungai priklausyti, ar nepriklausyti visai. LAT labai teisingai pastebėjo, kad profesinės sąjungos, savo ruožtu, teisės aktų nuostatomis yra įpareigotos atstovauti būtent savo nariams, inicijuoti ir vesti derybas jų naudai, o kolektyvinė sutartis, pagal bendrąją taisyklę, taikoma būtent darbuotojams – jas sudariusių profesinių sąjungų nariams. Teismas pabrėžė, kad kolektyvinėje sutartyje nustatytas kitoks teisinis reguliavimas sutartį pasirašiusiems profesinės sąjungos nariams, nėra diskriminacinis kitų darbuotojų ar kitų profesinių narių atžvilgiu.

LŠMPS teisės centro informacija