Dienos naujiena

Švietimo įstatymą pakeitė – finansavimo nenumatė

Didžiausia šalyje Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS), lapkričio 5 d., kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo narius dėl vasaros pradžioje pakeistų švietimo įstatymo nuostatų, kurių įgyvendinimui kitiems metams nenumatytas reikiamas beveik 30 mln. eurų finansavimas.

2020 m. birželio 30 d. LR Seimas (toliau – Seimas) priėmė Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimus ir papildymus, kuriais sudaromos teisinės prielaidos įtraukčiai švietime. Be to, atsisakyta nuostatų, kuriomis diskriminuojami mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokymosi sutrikimų ir sunkumų ar nepalankios aplinkos veiksnių įtakos.

„Lietuvai siekiant mažinti socialinę atskirtį ir kuriant gerovės valstybę, efektyvi švietimo sistema yra gyvybiškai svarbi. Švietimo sistema turi būti prieinama visiems, nepaisant kiekvieno vaiko skirtingų fizinių, psichologinių, socialinių ar kitokių skirtumų. Todėl labai svarbiu darbu tampa įtraukties švietime plėtra ir pagalba kiekvienam besimokančiam“, – pabrėžia LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas.

Įstatymo nuostatos visa apimtimi įsigalios 2024 m. rugsėjo 1 d., todėl iki šio termino švietimo įstaigoms ir jose dirbantiems specialistams reikia tinkamai pasiruošti. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Seimui pateiktais skaičiavimais 2021 metais įstatymo įgyvendinimui reikalingi 28,8 mln. eurų.

„Įstatymo įgyvendinimui būtina įsteigti 1525 papildomus švietimo pagalbos specialistų etatus, kurie kainuos 26,3 mln. eurų. Dar 250 tūkst. eurų reikalingi finansiškai  skatinti bendrojo ugdymo mokyklas, steigti specialiojo ugdymo klases. 500 tūkst. eurų paskaičiuoti užtikrinti geresnį neformaliojo švietimo prieinamumą ir kokybę vaikams, turintiems specialiųjų  ugdymosi  poreikių. Be to, 1,7 mln. eurų būtini privalomo ikimokyklinio ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų lankymo kontrolės mechanizmui maždaug 4 tūkst. vaikų iš socialiai jautrių šeimų“, – skaičiuoja E. Milešinas.

Šios kadencijos Seimo nariai įstatymo pakeitimui pritarė vienbalsiai. Neskyrus reikalingų lėšų 2021 metams, nukentės ne tik švietimo sistema, bet bus pažeidžiamos ir mokinių teisės. Todėl LŠMPS reikalauja iš Seimo narių užtikrinti įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir pabrėžia, kad tam būtina kitų metų biudžete numatyti 28,8 mln. Eur.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) vienija daugiau nei 10 tūkst. narių visoje Lietuvoje ir yra didžiausia Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) priklausanti profesinė sąjunga.