Darbuotojų teisių gynyba, Dienos naujiena

Sveikatos patikrinimai ekstremaliosios situacijos ar karantino atveju

Kovo 26 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame įtvirtinamas privalomas sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamųjų lygų ekstremaliosios situacijos ar karantino atveju.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kovo 26 d. nutarimu patvirtino Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašą.

Darbuotojams, kurie persirgo COVID-19 infekcija arba yra du kartus pasiskiepiję, testuotis nereikia.

Testai privalomi visiems kontaktiniu būdu dirbantiems švietimo įstaigų darbuotojams, laisviesiems mokytojams ir kitiems švietimo teikėjams. Taip pat ir visiems kitų įstaigų darbuotojams, kurie teikia valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas švietimo įstaigoje ir kituose švietimo teikėjuose.

Švietimo darbuotojai turės periodiškai testuotis kas 7-10 dienų, bet neprivalės prieš pradėdami darbą turėti pirmąjį testą. Svarbu pažymėti, kad pirmą kartą išsitestuoti reikia per 7-10 dienų nuo kovo 27 d., kai įsigaliojo žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimai.

Patiems darbuotojams už profilaktinį testavimą mokėti nereikės, nes visa testavimo procedūra bus finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Norime atkreipti dėmesį į skirtumus tarp įprasto sveikatos tikrinimo ir sveikatos tikrinimo ekstremaliosios situacijos ar karantino atveju:

Sveikatos tikrinimo lyginamąjį variantą įprastomis sąlygomis ir ekstremaliosios situacijos ar karantino atveju PDF formatu galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/03/Įprastas-sveikatos-tikrinimas-VS-sveikatos-tikrinimas-ekstremaliosios-situacijos-ar-karatino-atveju.pdf

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18,26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/03/Žmonių-užkrečiamųjų-ligų-profilaktikos-ir-kontrolės-įstatymo-18-26-ir-40-straipsnių-pakeitimo-įstatymas-2021-kovo-23-d.-Nr.-XIV-195.pdf

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo galite rasti čia:

https://www.svietimoprofsajunga.lt/wp-content/uploads/2021/03/Vyriausybės-nutarimas-dėl-darbų-ir-veiklos-sričių-sąrašo-patvirtinimo-2021-m.-kovo-26-d.-Nr.178.pdf