Dienos naujiena

Svarbi informacija dėl bendrųjų ugdymo planų pakeitimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Projekte numatomi pakeitimai susiję su ugdymo organizavimu karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Dokumentus rasite čia:

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2609_ed0d5eee478e3ca5e30c352ff1939bb6.pdf (BUP keitimas)

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2609_9589b7f0b57d488e21645ffbb8b39757.pdf (BUP 7 priedas)

LŠMPS informacija