Dienos naujiena, Susivienijimų veikla

Šurmulys Petro Armino progimnazija

Apie tai, kad mažiausioje savivaldybės progimnazijoje – Petro Armino – vyksta kažkokia trintis tarp darbuotojų profesinės sąjungos ir mokyklos vadovo, tapo aišku per balandžio 12-osios Marijampolės savivaldybės tarybos posėdį. Jame buvo svarstomos mokyklų vadovų metų veiklos ataskaitos.

Priekaištus direktoriui perdavė Tarybos narys

Kai atėjo eilė kalbėti apie Petro Armino progimnaziją, Tarybos narys Tadas Račius išdėstė informaciją, kurią gavo iš progimnazijos profsąjungos pirmininkės. Šis politikas taip visus užkamavęs savo nepaliaujamomis kalbomis, kad į jo pastabas retai kam norisi žiūrėti rimtai. Visgi informacija privertė suklusti: profsąjungos atstovė bijo išsakyti pastabas direktoriui, nes šis gąsdina mažinti alga, direktorius skaldo kolektyvą, pagalbiniai darbininkai trukdo ugdymo procesui, dirba atmestinai, nelojalūs darbuotojai sulaukia padidinto vadovo d4mesio, mokyklos valgykloje įdarbinta direktoriaus šeimos draugė, maistą išsineša pašaliniai, o mokiniams nužtenka.

Daugiau kaip 28 metus (su pertrauka)P. Armino progimnazijai vadovaujantis Raimundas Valiukasį į tai atsakė, kad neturi ką paneiginėti… Paminėjo, kad iš profsąjungos gavęs raštą pradėti derėtis dėl kolektyvinės sutarties ir ten nurodyta derybinė grupė: E. Milešinas, jo pavaduotojas A. Jurgelevičius ir du teisininkai iš Vilniaus. „Ar jie prieš mane vyškdo psicholognį spaudimą, ar aš?“ – klausė R. Valiunas, pridurdamas, kad priekaištai jam yra šmeižtas, ir tai gali pasibaigti rimtais dalykais. O jis neturintis, ką daugiau aiškinti.

Tą pačią dieną pareikalavo paneigimo

Po Tarybos posėdžio T. Račius savo feisbuko paskyroje rašė buvęs informuotas, kad progimnazijoje veikiančios profsąjungos pirmininkei buvo įteiktas teisininko parengtas reikalavimas raštu paneigti informaciją, kurią jis išsakė per minėtą Tarybos posėdį. Priešingu atveju bus kreipiamasi į teismą.

Tarybos narys komentavo, kad nenormalu, jog direktorius su savo darbuotoja susirašinėja per advokatų kontorą, kad progimnazijos vardu teisinių paslaugų sutartį sudarė tą pačią dieną, kai vyko minėtas Tarybos posėdis. Anot politiko, „iš to tampa akivaizdu, kad Petro Armino progimnazijos direktoriui yra svetima ir Darbo kodekse įtvirtinta socialinė partnerystė.“

Jei direktorius nekiršintų, galėtų ramiai dirbti

Taip situaciją apibūdino progimnazijos pradinių kalsių mokytoja ir profsąjungos pirmininkė Rasa Stasaitienė. Į Tarybos narį ji sakė kreipusis iš nevilties, kai suvokė, kad susitarti su direktoriumi nepavyks,

Pedagogė buvo atvira: „Bijau kalbėti, nes direktorius prieš mane gali surganizuoti peticiją iš nieko, kaip surašė prieš kiemsargį.“ Peticiją, kurioje rašoma, kad patyrė kiemsargio Eimučio psichologinį smurtą ir terorizavimą, pasirašė visi 14 mokyklos techninių darbuotojų.

„Kaltinimai tikrai nepagrįsti. Aš visada sakau, ką galvoju. Manau, akd problemas mokykloje reikia spręsti, o ne slėpti. Esame duobėje: direktorius po vieną randa kaltą ir susidoroja. Nesikuklina ir rėkti ant žmonių“, – pasakojo R. Stasaitienė.

Didžiausia konfrontacija tarp direktoriaus ir profsąjungos kilo būtent dėl kiemsargio Eimučio, dėl to, kad prieš jį vyko direktoriaus mobingas, taip pat kai kurių tchninių darbuotojų psichologinis spaudimas ir terorizavimas, žmugui net teko kviesti greitąją, buvo pasidarę bloga.

Profsąjungai besigilinant paaiškėjo, jog buvo įarbinti du kiemsargiai, o dirbo apie pusantrų metų tik vienas.

„Arba aš, arba tu. Geriau išeik savo noru“, – taip sakė direktorius Eimučiui. Žmogus labai kankinosi, bijojome, kad ko nepasidarytų. Kreipėmės į Tarybos narį, kitos išeities nebuvo“, – paaiškino profsąjungos pirmininkė.

R. Stasaitienė išsakė nuomonę, kad iš progimnazijos kolektyvo, kurį sudaro 50 žmonių, keli turi išskirtines teises, privilegijas, o kiti dėl to bruzda, taip ir kurstoma nesantaika.

Direktorius triuškina po vieną neįtikusius ar pareiškusius kritinę nuomonę. Prieš porą metų susikūrusioje profsąjungoje buvo 11 mokytojų ir keturi techniniai darbuotojai, bet trys jau išėjo, nes buvo baisu dėl vadovo daromo spaudimo.

R. Valiukas vengia dialogo su profsąjunga, jei rengiami susitikimai, jis bnetikėtai išbėga į banką arba pasiima atostogų…

„Pavaduotoja Kristina Vėlyvienė bandė mums padėti susitarti su direktoriumi, nepavyko. Mums reikia viešumo, nes mes, pedagogai, stengiamės, dirbame, bet jaučiamės nereikalingi – nei mūsų projektai, nei pastangos. Kokios bebūtų sąlygos kolektyve, mokytojai labai stengiasi dirbti gerai. Mokykloje vyksta daug gerų dalykų, kurių kitur nėra. Baisu ir liūdna, kad visa tai tarsi užgožia skandaas, bet negaliu nekovoti dėl žmonių teisių. Vienai mokytojai jau pavyko padėti. Kad man būtų kas parodęs ateitį – kaip mokyklos vadovas elgsis su manim ir kitais profsąjungos nariais, nebūčiau sutikusi tapti pimininke“, – atvirai sakė R. Stasaitienė.

Vadovui neturi priekaištų

Paskaitinėjus feisbuko komentarus matyti, kad kai kuriems žmonėms atrodo, jog vandenį progimnazijoje drumsčia tik kiemsargis ir pradinių klasių mokytoja.

Tokios nuomonės laikosi ir marijampolietė Vaida Radauskienė, kurios vaikai šioje mokykloje mokosi nuo 2001 metų ir dar mokysis iki 2024 metų, kol jaunėlis sūnus baigs aštuntą klasę. „Savo parašytą komentarą Račiaus profilyje mačiau vos keletą minučių, kol juis buvo ištrintas… Bet jeigu esi teises, kodėl tokia npakeliamai baisi kitų nuomonė?“ – rašo V. Radauskienė.

Moteris gina direktorių: „Aš tik noriu, kad mokykloje pasikeistų mikroklimatas, kad atėję vaikai ir tėvai jaustų šilumą. Mokytojai, užuot lakstę su skundais, geriau užimtų ugdymo reikalais… Tos įtampos ten neįmanoma nejausti.

R. Valiukui, kaip direktoriui, moteris neturi priekaištų. „Nesuvokiu, kodėl jis taip neigiamai vaizduojamas. Pati esu baigusi šią mokyklą. Mokytojai, su kuriais teko kalbėtis, nepeikė direktoriaus. Čia tik mokytoja Stasaitienė ir sargas Eimutis gadina mikroklimatą, kelia įtampą, ir tai vyksta jau apie ketverius metus“, – sakė „Suvalkieičiui“ moteris.

Šioje istorijoje ją labiausiai skaudina, kad neišklausoma kita pusė. Direktorius patiria didelę įtampą, pavargęs nuo nepagrįstų kaltinimų, todėl nesirodo mokyklos renginiuose. Pavaduotojas ūkiui Pajaujis irgi norėtų viską mest, jam pablogėjusi sveikata. „Gerbiu profsąjungas, bet, kiek girdėjau, jau išstojo keli žmonės, palaikydami direktorių. Daugiausia pasisakant girdėjau valytojas i budėtojas, jos palaiko direktorių“, – pasakojo V. Radauskienė.

Su profsąjunga reikia skaitytis

Paprašėme Lietuvos švietim ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS), kuriai priklauso progimnazijos skyrius, pirmininko Egidijaus Milešino pakomentuoti, kas vyksta progimnazijoje.

„Konfliktas kilęs ne tarp pirmininkės, bet visos profsąjungos ir vadovo. Teisės aktų nustatyta tvarka profesinė organizacija kreipėsi į direktorių kviesdama pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties. Profsąjunga derėtis delegavo mane, pavaduotoją A. Jurgelevičių ir du teisininkus iš Vilniaus – tokia yra Darbo kodekso nuostata. Jokio spaudimo čia nėra. Nuo pat profsąjungos įsisteigimo šioje progimnazijoje keistai atrodė, kad direktorius parašė įgaliojimą su profsąjunga visais klausimais šnekėtis ūkvedžiui…“ – pasakojo LŠMPS pirmininkas

Neseniai R. Stasaitienė kreipėsi į Darbo inspekciją, nes direktorius delsia pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties.

Pasak E. Milešino, progimnazijoje kyla konfliktų dėl darbo organizavimo ir tokių nesusikalbėjimų ten yra daug. „Aš esu už socialinį dialogą, siūlau direktoriui pradėti šnekėtis, bet jis nerodo noro. Meras Povilas Isoda žino situaciją šioje mokykloje, jis yra dalyvavęs pernai rudenį susitikime, kai su direktoriumi bandėme ieškoti dialogo, spręsti problemas. Progimnazijos profsąjunginė organizacija turi visas galias su administracija dėrėtis dėl visų darbuotojų. Direktoriui laikas būtų suprasti, kad su profsąjunga reikia skaitytis, išklausyti ir ieškoti sutarimo“, – sakė E. Milešinas.

***

Būtina išklausyti abi konflikto puses. Tikrai turėjome gerų norų tai padaryti, bet pasisakmbinę direktoriui R. Valiukui sužinojome, kad jis turi nedarbingumo pažymėjimą, nes serga. Direktorius kalbėjo žvaliu, linksmu balsu ir tikrai neatrodė, kad sunkiai serga, bet sakė negalintis atsakyti į kelis mūsų klausimus ir pasiūlė kreiptis į mokyklos administarciją. Skaitytojams pažadame, kad kai tik direktorius pasveiks, savo klausimus jam užduosime.

Informacijos šaltinis:

Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“,

2021 m. gegužės 8 d. numeris,

Straipsnio autorė – Loreta Akelienė